Publicerad:

Ordförandeskapet i Mistra Urban Futures konsortieråd för göteborgsplattformen till Länsstyrelsen

 

Efter ett år som ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd lämnar nu Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs Universitet, över stafettpinnen till Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli, Länsstyrelsen i Västra Götalands län inför år 2019.

 

Hallå där: dagens ordförande Mattias Goksör, för Mistra Urban Futures konsortieråd, som lämnar över stafettpinnen till Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2019.

Hur ser du på det år som gått och vad har du sett för resultat? 
- För mig har det varit viktigt att se till helheten. Det sätt som Mistra Urban Futures arbetar med att praktiker möter akademiker, och att staden möter forskningen, tycker jag är fantastiskt bra. På Mistra Urban Futures finns bra framarbetade modeller för hur man kan arbeta med de problem man kan ställas inför när praktik eller praktiker och teoretiker brottas med nya komplexa utmaningar,

- AI (Artificial Intelligens) och dess utveckling är ett exempel. Det tvärsektoriella arbetssättet mellan forskare och praktiker som präglar Mistra Urban Futures kan komma att ligga till grund för hur staden och regionen väljer att hitta former för att arbeta med AI, avslutar Mattias Goksör. 

Hur arbetar en tydlig ledare?  -Jag har arbetat tidigare inom forskningen och har erfarenhet som prorektor sedan 1,5 år tillbaka vid Göteborgs universitet. Jag är van vid både roliga och tuffa beslut. 

Jag känner mig trygg i att ta beslut som leder till en bra utveckling. För Mistra Urban Futures del tyckte jag att det är angeläget att satsa på en fortsättning. 

Hallå där Mikael Cullberg, chef för länsledningens kansli, Länsstyrelsen Västra Götalands län, som tar över stafettpinnen som ordförande i Mistra Urban Futures konsortieråd under år 2019.

Hur ser du på kommande år och även de erfarenheter som gjorts?  Vad har ni tänkt att åstadkomma?
- Vi kan göra något mycket bra framöver. Jag har stora förhoppningar om att skapa något nytt, lära av erfarenheter och bygga vidare på det som vi har skapat hittills. Vi har ett förslag till ny organisering som vi tror kan fungera mycket bättre. Centrumet kopplar ihop många kompetenta människor, och mycket nyttig kunskap. Nu kan vi göra ännu mer. Jag hoppas att kunna hålla ihop en bra process, säger Mikael Cullberg.

-  Vi på Länsstyrelsen har fördelen att vi är en relativt neutral aktör som kan fungera samlande och samordnande. Vi har inte en egen agenda. Kraften måste dock komma från hela konsortiet och de stora parterna. Jag ser en väldigt stor potential i det och en vilja att göra något riktigt bra under 2019 och framåt, säger Mikael Cullberg. 

Se Goksörs tal på göteborgskonferensen

Foto: Annika K och Göteborgs universitets pressavdelning