Publicerad:

Nya samhällsutmaningar – men hänger universiteten med?

Vårt samhälle står inför allt fler komplexa utmaningar, alltifrån utvecklingen av våra städer till hälsa. Tekniken utvecklas i rasande fart och de globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskap. Detta kräver samarbete och nya partnerskap mellan akademi och samhällets aktörer. På Västsvenska Arenan i Almedalen lyfter Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers och Mistra Urban Futures frågor om samarbete och tvärvetenskap i två seminarier. 

Vården tar snabba tekniska kliv. Investeringar görs i sjukhusen med ny teknik såsom tekniktäta operationssalar, avancerad medicinsk bildanalys och blodtryckskontroll via mobilen. Men frågan är vilka som ska kunna dra nytta av tekniken? Har läkarna och sjuksköterskorna rätt utbildning och hänger forskningen med? Vården löser inte utmaningen själv. 

Agneta Holmäng
Agneta Holmäng, foto Thomas Johansson

- Det krävs nytänk kring utbildningar i medicin – teknik, som hybridutbildningar, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin, och ingen part löser det själv. Nyckeln är nära samverkan mellan vård, akademi och näringsliv och vi vill gärna dela med av oss av hur arbetar tillsammans för att hitta lösningar. Och ta upp brännande frågor som vilken roll de traditionella stuprören mellan vårdyrken och tekniska yrken spelar och hur de största utmaningarna ser ut.

Universiteten behöver förändras

I Universitetskanslersämbetets, UKÄ senaste utvärdering av svenska lärosätens utbildningsinsatser för hållbar utveckling är några slutsatser att det just behövs nya undervisningsstrukturer för interdisciplinäritet för att kunna utveckla undervisningen, men även mötesforum som ger lärosätena tillgång till kunskap, pedagogik och erfarenheter av undervisning och forskning om hållbar utveckling. Hur ser detta ut i praktiken? Hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans? Mistra Urban Futures lyfter därför frågan Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med? i Almedalen.

Henrietta Palmer
Henrietta Palmer, foto Henrik Sandsjö.

- Mistra Urban Futures är ett forskningscenter som bedriver samproducerad forskning för att skapa kunskap kring förverkligandet av hållbara och rättvisa städer. Men samproducerad och transdisiplinär forskning, som ett sätt att hantera komplexa samhälleliga frågeställningar, kräver kunskap i sig. Därför har Mistra Urban Futures initierat en öppen forskarskola som samlar doktorander och praktiker för att tillsammans undersöka och utveckla metoder för transdisciplinär forskning, säger Henrietta Palmer, Konstnärlig professor stadsbyggnad Chalmers & vice vetenskaplig chef, Mistra Urban Futures.

 

 

 

 

Om seminarierna i Almedalen 

Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?
Dag: 1/7 2018, 13:30 - 14:30
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet

Läs mer 

Hälften läkare, hälften civilingenjör – är hybridutbildningar svaret på nya krav inom sjukvården?
Dag: 4/7 2018, 12:00 – 13:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset genom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen

Läs mer 

Frågor? 

Anna von Porat, Kommunikationschef, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, anna.von.porat@gu.se, 076-6186146

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, jenny.sjodin@chalmers.se, 072-354 35 59. 
 

Tags