(1)

Levande, trygga platser 
BID - en kunskapskonferens

Stadens miljöer ägs av många gemensamt. Levande, trygga platser är ett samhälleligt kärnvärde som offentliga aktörer inte kan skapa på egen hand. BID-arbete har till syfte att öka trygghet, trivsel och höja kvaliteten på platser, stadens miljöer och boendemiljöer. BID syftar till organisering och finansiering av ett lokalt utvecklingsarbete som övrskrider skötselgränser och funktionsuppdelningar. 

Konferensen ska medvetandegöra och ge ökad kunskap om BID som organisation och som process samt om några av de utvecklingsstrategier som kan förverkligas genom BID inom branscherna, politiken, kommuner, myndigheter, forskningen och bland lokala intressenter.

Datum: 2 april 2019

Tid: 8.15 – 16.30  

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, hållplats Korsvägen 

Anmälan här
Först till kvarn gäller. Tänk på att avanmäla dig om du inte kan medverka. 

PROGRAM 
Moderator: Karin Klingenstierna

8.15 Kaffe och registrering

Inledning och välkomna 
Karin Klingenstierna

Varför BIDs - egentligen? 
Vad är BIDs? Begreppet BID. Dagsläget för BID-arbete i Göteborg, Västsverige och Sverige.
Helena Holmberg, Göteborgs stad och BID Gamlestaden 

The story of 125th Street BID, Harlem, New York City 
Barbara Askins, CEO, 125th Street BID

Att förstå vad som händer när man utvecklar plats tillsammans
Forskningsläget i Sverige och världen om BIDs, om gemensamt agerande, platsutveckling, trygghet och säkerhet.
Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan Göteborg, Anna-Karin Ivert, Malmö Universitet

Ett nationellt kunskapscentrum för platssamverkan
Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige

12.30 – 13.30 Lunch 

Parallella seminarier 
 

1. Att förebygga brottslighet och öka tryggheten i lokalområden. 
Går det att minska brottslighet och öka trygghet och trivsel med lokala åtgärder?

Moderator: Rikard Silva, kriminolog, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Systematik och kunskap ger tydliga resultat
Ulf Malm, VD, Fastighetsägare i Järva

Att arbeta kunskapsunderbyggt och att utvärdera det man gör
Karl Kronkvist, doktorand i kriminologi, Malmö Universitet

Är det polisen som är den bästa brottsförebyggaren?
Freddy Nilsson, Kommunpolis i Malmö samt biträdande Lokalpolisområdeschef Erika Hallenbo, Göteborg.
 

2. Att bygga den levande, trygga och attraktiva platsen
När andra krafter tar över

Moderator: Thomas Forslin, Västra Götalandsregionen/SKL

Den levande platsen mellan husen
Om möten mellan människor, levande näringsliv och hållbar konsumtion. 
Magnus Kroon, Stora Lundby Fastighetsutveckling, Lerum

Kultur, liv och stad i Borås
Anna Liljenby, Ansvarig näringslivspolitik och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna Borås

Platsutveckling - mer än pengar
En bra samverkan bygger på att alla lägger resurser i en gemensam pott. I staden är det ofta ekonomiska resurser. På landsbygden kan det vara andra värden som tillsammans bidrar till att stärka platsen. Västra Götalandsregionen är på väg att utveckla ett arbetssätt som stödjer platsutveckling också i landsbygd.
Liv Sontag, Väveriet Uddebo, Björn Olén, Västra Götalandsregionen

3. Fastighetsekonomi som drivkraft till den goda stadsutvecklingen
Om slumfastighetsägande som problem och fastighetsägarna som nyckelaktörer för att skapa levande trygga platser.

Moderator: Rudolf Antoni, utvecklingschef, Fastighetsägarna

Så motverkar vi slumfastighetsägare och stimulerar fastighetsinvesteringar i ett av Malmös särskilt utsatta områden
Hjalmar Falck, BID Sofielund/Malmö stad 

Därför är hela Gamlestadens utveckling strategiskt för Platzers fastighetsekonomi 
PG Persson, VD, Platzer Fastigheter AB

Ekonomiska utfall för fastighetsägare som arbetar med trygghetsåtgärder
Fastighetsägarna GFR presenterar ny rapport 

15.00 Kaffe

Avslutningspanel

Kan vi få levande trygga platser i Sverige genom BID-inspirerat arbete? 
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
PG Persson, VD Platzer Fastigheter AB
Lena Molund Tunborn, VD Bostads AB Poseidon 
Rudolf Antoni, utvecklingschef Fastighetsägarna GFR med flera

Vid frågor vänligen kontakta: 
Camilla Tjernberg; camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se; 010-224 45 21 
Helena Holmberg; helena.holmberg@ostra.goteborg.se; 031-365 38 58
 

Logotyper Fastighetsägare

 

 

Bild: NTI Mediegymnasiet.

 

 

 

 

 

Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg