(4)

Levande, trygga platser 
BID - en kunskapskonferens

Stadens miljöer ägs av många gemensamt. Levande, trygga platser är ett samhälleligt kärnvärde som offentliga aktörer inte kan skapa på egen hand. BID-arbete har till syfte att öka trygghet, trivsel och höja kvaliteten på platser, stadens miljöer och boendemiljöer. BID syftar till organisering och finansiering av ett lokalt utvecklingsarbete som överskrider skötselgränser och funktionsuppdelningar. 

Konferensen ska medvetandegöra och ge ökad kunskap om BID som organisation och som process samt om några av de utvecklingsstrategier som kan förverkligas genom BID inom branscherna, politiken, kommuner, myndigheter, forskningen och bland lokala intressenter.

Datum: 2 april 2019

Tid: 8.15 – 16.30  

Plats: Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, hållplats Korsvägen 

Anmälan här
Först till kvarn gäller. Tänk på att avanmäla dig om du inte kan medverka. 

PROGRAM 
Moderator: Karin Klingenstierna

8.15 Kaffe och registrering

Inledning och välkomna 
Karin Klingenstierna

Varför BIDs - egentligen? 
Vad är BIDs? Begreppet BID. Dagsläget för BID-arbete i Göteborg, Västsverige och Sverige.
Helena Holmberg, Göteborgs stad och BID Gamlestaden 

The story of 125th Street BID, Harlem, New York City 
Barbara Askins, CEO, 125th Street BID

Videoklipp Barbara Askins föreläsning Harlem New York, BID-konferensen

 

Skärmdump B Askins BID Harlem New York City
Se föredraget i klippet från BIDkonferensen Barbara Askins Harlem NYC

Att förstå vad som händer när man utvecklar plats tillsammans
Forskningsläget i Sverige och världen om BIDs, om gemensamt agerande, platsutveckling, trygghet och säkerhet.
Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan Göteborg, Anna-Karin Ivert, Malmö Universitet

Ett nationellt kunskapscentrum för platssamverkan
Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige

12.30 – 13.30 Lunch 

Parallella seminarier 
 

1. Att förebygga brottslighet och öka tryggheten i lokalområden. 
Går det att minska brottslighet och öka trygghet och trivsel med lokala åtgärder?
Moderator: Rikard Silva, kriminolog, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad.

Systematik och kunskap ger tydliga resultat ​​
Ulf Malm, VD, Fastighetsägare i Järva
Att arbeta kunskapsunderbyggt och att utvärdera det man gör
Karl Kronkvist, doktorand i kriminologi, Malmö Universitet
Är det polisen som är den bästa brottsförebyggaren? 
Freddy Nilsson, Kommunpolis i Malmö samt biträdande Lokalpolisområdeschef Erika Hallenbo, Göteborg.
 

2. Att bygga den levande, trygga och attraktiva platsen
När andra krafter tar över
Moderator: Thomas Forslin, Västra Götalandsregionen/SKL

Den levande platsen mellan husen. Om möten mellan människor, levande näringsliv och hållbar konsumtion. 
Magnus Kroon, Stora Lundby Fastighetsutveckling, Lerum
Kultur, liv och stad i Borås
Anna Liljenby, Ansvarig näringslivspolitik och expert på stadsutveckling, Fastighetsägarna Borås

Platsutveckling - mer än pengar
En bra samverkan bygger på att alla lägger resurser i en gemensam pott. I staden är det ofta ekonomiska resurser. På landsbygden kan det vara andra värden som tillsammans bidrar till att stärka platsen. Västra Götalandsregionen är på väg att utveckla ett arbetssätt som stödjer platsutveckling också i landsbygd.
Liv Sontag, Väveriet Uddebo, Björn Olén, Västra Götalandsregionen

3. Fastighetsekonomi som drivkraft till den goda stadsutvecklingen
Om slumfastighetsägande som problem och fastighetsägarna som nyckelaktörer för att skapa levande trygga platser. Moderator: Rudolf Antoni, utvecklingschef, Fastighetsägarna

Så motverkar vi slumfastighetsägare och stimulerar fastighetsinvesteringar i ett av Malmös särskilt utsatta områden
Hjalmar Falck, BID Sofielund/Malmö stad
Därför är hela Gamlestadens utveckling strategiskt för Platzers fastighetsekonomi 
PG Persson, VD, Platzer Fastigheter AB 
Ekonomiska utfall för fastighetsägare som arbetar med trygghetsåtgärder
Fastighetsägarna GFR presenterar ny rapport 

15.00 Kaffe

Avslutningspanel

Videoklipp Avslutningspanel diskussioner BID-konferensen

  

Kan vi få levande trygga platser i Sverige genom BID-inspirerat arbete? 
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
PG Persson, VD Platzer Fastigheter AB
Lena Molund Tunborn, VD Bostads AB Poseidon 
Rudolf Antoni, utvecklingschef Fastighetsägarna GFR
Helene Odenljung, kommunalråd, Göteborgs Stad
Ulf Eriksson, tidigare förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Lennart Forsberg, socialchef, Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission
Pedram Kouchakour, regionchef, Hyresgästföreningen

Vid frågor vänligen kontakta: 
Camilla Tjernberg; camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se; 010-224 45 21 
Helena Holmberg; helena.holmberg@ostra.goteborg.se; 031-365 38 58
 

Logotyper Fastighetsägare

 

 

Bild: NTI Mediegymnasiet.

 

 

 

 

 

Filer

Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg