(1)

Är nya affärsmodeller bostadsbolagens lösning?

Bostäderna i miljonprogrammet behöver rustas upp och energieffektiviseras. EU ställer krav på minskad energianvändning. Kostnaderna är höga och det är oklart vem som betalar. På seminariet diskuteras olika affärsmodeller och hur de påverkar bostadsbolagens vilja att satsa på energieffektivisering.

Påverkar ett bostadsbolags affärsmodell viljan att energieffektivisera? Ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Göteborg har kartlagt ett antal kommunala bostadsbolags olika affärsmodeller och undersökt hur modellerna inverkar på viljan att investera för en minskad energianvändning. Resultaten visar på stora skillnader i hur frågan behandlas. Vissa bostadsbolag går i bräschen och tar stort ansvar medan andra är mindre aktiva och avvaktande. Men vem ska betala för den energieffektivisering av bostäderna i miljonprogrammet som behövs för att nå EU╒s mål? Çr det bostadsbolagen eller blir det till sist staten som ska stå för notan genom olika typer av bidrag? Hur tänker privata bostadsbolag? Och vad händer med de boende? Vilka ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser följer? På seminariet diskuterar vi bostadsbolagens ansvar och möjligheter att rusta upp miljonprogrammet. Seminariet arrangeras av Göteborgs stad och Mistra Urban Futures och ingår i Västsvenska Arenan.

Medverkande:

Anders Sandoff, Forskare, Handelshögskolan Göteborg.
Ing-Marie Odegren, VD, AB Alingsåshem.
Bengt Gustafsson, VD, Stena Fastigheter Göteborg AB.
Jessica Algehed, Deputy Director, Mistra Urban Futures.

Tid: Onsdag 3 juli 10:30-11:30

Plats: Almedalsbiblioteket, sal E35, Cramérgatan 5, Visby

Mistra Urban Futures anordnar också seminariet "Våga se sanningen - det kostar att klimatanpassa", onsdag 3 juli 9:00-9:45