(6)

URBAN-NEXUS

URBAN-NEXUS arbetar för att utveckla ett långsiktigt partnerskap. Partnerskapet ska främja samverkan kring stadsutvecklingsfrågor mellan många olika intressenter. Ett viktigt mål är att främja samverkan mellan forskare och praktiker. I projektet arbetar Mistra Urban Futures med frågor kring hållbar markanvändning i städer.

Fokus är på följnade dimensioner av hållbar stadsutveckling:

  • Urban Climate Resilience
  • Health and Quality of Life
  • Integrated Urban Management
  • Integrated Data and Monitoring
  • Competing for Urban Land

Slutkonferens: Engaging society for a sustainable city

Den 18 juni 2014 arrangerade projektet sin slutkonferens i Bryssel. Läs mer om konferensen.
 

Läs mer om projektet på Urban-Nexus hemsida

Publikationer

Olofsdotter, B., Chang, H-W., Kain, J-H. & Scurrell, B. (2013). Follow-up Report: Competing for Urban Land. (Report). Urban Nexus.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief
Olofsdotter, B., Björnberg, K., Chang, H-W., Kain, J-H., Linn, E. & Scurrell, B. (2013). Competing for Urban Land: Synthesis Report for Urban Nexus. Urban Nexus.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Synthesis report: Health and Quality of Life in Urban Areas
  • Synthesis report: Urban Climate Resilience