(3)

URBAN-NEXUS

URBAN-NEXUS arbetar för att utveckla ett långsiktigt partnerskap. Partnerskapet ska främja samverkan kring stadsutvecklingsfrågor mellan många olika intressenter. Ett viktigt mål är att främja samverkan mellan forskare och praktiker. I projektet arbetar Mistra Urban Futures med frågor kring hållbar markanvändning i städer.

Fokus är på följnade dimensioner av hållbar stadsutveckling:

 • Urban Climate Resilience
 • Health and Quality of Life
 • Integrated Urban Management
 • Integrated Data and Monitoring
 • Competing for Urban Land

Slutkonferens: Engaging society for a sustainable city

Den  18 juni arrangerar projektet sin slutkonferens i Bryssel. Läs mer och anmäl dig här
 

Läs mer om projektet på Urban-Nexus hemsida

Publikationer

 • Follow-up Report: Competing for Urban Land
  Olofsdotter, B., Chang, H-W., Kain, J-H. & Scurrell, B. Report. Urban Nexus, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief
 • Competing for Urban Land: Synthesis Report for Urban Nexus
  Olofsdotter, B., Björnberg, K., Chang, H-W., Kain, J-H., Linn, E. & Scurrell, B. Urban Nexus, 2013
  Location:Gothenburg Type:Report/Paper/Working paper/Brief

Filer

 • Synthesis report: Health and Quality of Life in Urban Areas
 • Synthesis report: Urban Climate Resilience

Projektmedlemmar

 • Jaan-Henrik Kain
  Kontakta mig
Klas Andersson