(1)

Slutkonferens - Go:smart och Sendsmart

Välkommen till slutkonferensen för projekten Go:smart och Sendsmart den 28 augusti. Vi bjuder på en heldag med förslag på nya transportlösningar, logistikupplägg och affärsmodeller som kan underlätta i planeringen av den attraktiva, levande staden.

Datum: 28 augusti 2014
Tid: 09:30–16:30. Registrering från kl 09:00.
Plats: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Att delta på konferensen är kostnadsfritt och lunch ingår. Därefter finns möjlighet att delta på After Work på egen bekostnad.

Mer information om konferensen och anmälan >>
 

Samverkansprojekt för framtidens person- och godstransporter

Go:smart har utvecklat och testat den innovativa resetjänsten UbiGo med verkliga hushåll som testpiloter. Tjänsten underlättar och premierar hållbara resor i urban miljö. Go:smart arbetar även med geofencing och elektrifiering av kollektivtrafikfordon.

Inom Sendsmart har tre perspektiv på godstransporter i staden studerats och utvecklats i samverkan under projektet: stadsdistribution, bygg- och anläggningstransporter samt avfallshantering. Koncept för samlastning, informationsutbyte samt tysta transporter har testats.

Projektet leds av CLOSER och Mistra Urban Futures är en av flera samarbetsparter.

Foto: Lindholmen Science Park.

We’re sorry but this text is only available in Swedish.