Ny urban samverkan/New urban governance

Workshop inom projektet SEiSMiC om relationer och gemensamt lärande mellan fastighetsägare, kommuner, regioner och näringsliv

Arbetet inom svenska SEiSMiC fortsätter. Nu är det dags för den första workshopen kring de teman som har utkristalliserats inom projektet. Vi välkomnar dig till fortsatt deltagande i projektet, som fortsättningsvis kommer att kretsa kring tre övergripande teman:
 
• New urban governance/ny urban samverkan
• New urban economies/nya urbana ekonomier
• New public space/nya urbana rum

Vi inleder, som rubriken ovan avslöjar, med fokus på samverkan. I en allt mer komplex verklighet - med allt fler aktörer som både bör och vill ha påverkansmöjlighet och helst så tidigt som möjligt - ställs högre krav på både nya relationer och utvecklade kunskapsmodeller. Hur kan en helhetssyn på fastighetsägande skapa en bättre grund för sådana relationer och kunskapsprocesser? Vilka möjligheter finns för lokala fastighetsägare av olika storlek att driva på stadsdelens eller ortens utveckling när kommunen saknar resurser? Och hur kan "den stora modellen" vara vägvinnande i en "kamp" mellan regioner?

Deltagarna får ta del av erfarenheter från goda exempel, dels ett som tagit ett långsiktigt större social ansvar för stadsdelens utveckling och som bejakat sociala innovationer i detta arbete. Och dels ett som skapat samlat stadsbyggande aktörer kring en gemensam plattform för utveckling av innerstadsgöteborg.

Datum: 27 januari 2015
Tid:  09.00-16.00
Plats: Garveriet, Garverivägen 11 B, Floda (utanför Göteborg)
Anmälan: joakim@radar-arkplan.se senast 23 januari 2015

Program

9.00-9.30 Kaffe och mingel

9.30-10.00 Pass 1: Introduktion till dagens ämne och kort presentationsrunda av deltagare samt kort projektuppdatering – vad har hänt sedan sist – resultat från tidi-gare aktiviteter, Joakim Forsemalm och Karl Palmås

10.00-10.45 Pass 2: Gruppdiskussioner: vad är (speciellt med) urban governance?

10.45-11.00 Kaffe

11.00-12-00 Pass 3: Redovisning med reflektion från transdisciplinär panel, Stig Montin (Göteborgs Universitet) och Anna Tiger (Göteborgs Stad, S2020)

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Pass 4: Två exempel: Samverkansplattformar i Floda, Jonas Brandström, Floda Torg AB och Innerstadsmanagement i Göteborg, Åsa Swahn, Älvstranden utveckling AB

13.30-14.15 Pass 5: Korsdiskussion: vad lär vi oss från exemplen?

14.15-14.45 Fikapaus

14.45-15.30 Pass 6: Input till JPI UE/SRIA:n – vad skall vi lära Europa? Joakim Forsemalm och Karl Palmås

15.30-16.00 Pass 7: Nästa steg och möjligheter till med- och samverkan, Joakim Forsemalm och Karl Palmås
 
Vi välkomnar fler deltagare i det nationella nätverket, särskilt fler sociala innovatörer av olika slag. Hör av dig om du är intresserad!

Frågor?

Joakim Forsemalm, Radar arkitektur & planering/Mistra Urban Futures, joakim@radar-arkplan.se 
Karl Palmås, Mistra Urban Futures, karl.palmas@chalmers.se     
Katarina Schylberg, IQ Samhällsbyggnad, Katarina.schylberg@iqs.se
Anna Sehlin, IQ Samhällsbyggnad, anna.sehlin@iqs.se
Helena Gibson Ek, IQ Samhällsbyggnad, helena.gibson-ek@iqs.se

Läs mer

Om projektet SEiSMiC
Nyhet: Nytt EU-projekt ska främja sociala innovationer
Nyhet: Startmöte i det svenska SEiSMiC-nätverket
Nyhet: Nu är SEiSMiC-projektet i gång

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific event please contact Joakim Forsemalm, Radar arkitektur & planering/Mistra Urban Futures, joakim@radar-arkplan.se