Så här kan Göteborg ta klimatfrågan på allvar

Rapporten ”Klimatomställning Göteborg 2.0 – tekniska möjligheter och livsstilsförändringar” presenterades av Jörgen Larsson på regeringskansliet i samband med att FN:s nya program för hållbar konsumtion presenterades. Presentationen på 20 minuter kan ses här. Om du vill kika igen powerpointbilderna så finns de längst ner på denna sida.

I rapporten har vi analyserat möjliga åtgärder för att minska utsläppen med 70-80% till år 2050. Det tråkiga resultatet är att vi med dagens klimatpolitik, bl.a en ”fossiloberoende fordonsflotta”, fördubblat kollektivtrafikresande och mer förnybar el, ”bara” minskar utsläppen 25%. Det hoppfulla resultatet är att vi genom olika förändringar, bl.a när det gäller mat och flyg, kan få ner utsläppen till under 2 ton koldioxid per person och år – och det utan att det skulle behöva påverka vår livskvalitet i någon nämnvärd utsträckning.

Klicka dig fram nedan för att se hur detta kan vara möjligt och för att föra fram dina tankar.

Vilka står bakom?

Klimatomställning Göteborg är ett delprojekt inom WISE (Well-being In Sustainable cities), som i sin tur är ett projekt inom Mista Urban Futures. Klimatomställning Göteborg leds av miljöförvaltningen inom Göteborgs Stad med deltagande från Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Konferens Klimatomställning 2.0

Klimatomställning ur konsumtionsperspektiv, 16-17 september 2014, Göteborg. Programmet är klart. Läs mer och anmäl dig här senast 9 september

Filer

  • Klimatomställning Göteborg 2.0 Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar
  • Powerpoints Jörgen Larsson Regeringskansliet 140403
  • Low-carbon Gothenburg 2.0 Technological potentials and lifestyle changes
  • Beräkningar Klimatomställning Göteborg 2.0
  • Rapport: Klimatomställning Göteborg - Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar