(4)

Östra sjukhuset – Framtidens hållbara sjukhusområde

Östra sjukhuset i Göteborg står inför stora förändringar. Byggnaderna behöver både upprustas och anpassas till den framtida vårdutvecklingen. Genom hållbar planering ska arbetet stödja Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhusets utveckling. Under 2011 togs en byggnadsplan och en teknisk försörjningsplan fram. Planerna ska nu fördjupas i en strategisk plan för utvecklingen av Östra sjukhuset med fokus på hållbar sjukhusplanering.
 

Målet är att Östra sjukhuset blir en pionjär när det gäller hållbar utveckling för sjukhusområden. Hållbar stadsutveckling är en av utgångspunkterna för projektet där minsta möjliga klimatpåverkan och främjande av integration, hälsa och social hållbarhet är några av hörnstenarna. Den fördjupade byggnadsplan som tas fram kommer att resultera i en långsiktig och gemensam målbild för att utveckla sjukhuset utifrån Västra Götalandsregionens vision om Det goda livet.

Arbetet sker inom tre fokusområden som alla genomsyras av ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet:
1. Det hållbara sjukhuset
2. En stadsdel i staden
3. Läkande vårdmiljö
 
Dialogen är central i projektet. Den sektorsövergripande metodiken bygger på samverkan och delaktighet.

Urban Lunch-time: Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde

 

 

Intervju med Josefina Hinnerson och Anders Walter

 

 

Publikationer

Hinnerson, J. & Jurin, A. (eds.). (2014). Östra sjukhuset: Framtidens hållbara sjukhusområde utgåva 2. Gothenburg: VGR Västfastigheter.
Location:
Type: Rapport/Paper/Working paper/Brief

Filer

  • Faktablad Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde