(5)

Urban Lunch-time: Innovation i stadsutveckling

Städer är viktiga noder för omställningen till en hållbar utveckling. För att finna nya lösningar är gränsöverskridande samarbeten och gemensamma test- och demonstrationsprojekt nödvändiga.

Älvstaden som testarena

Genom Vinnovas satsning på innovationsplattformar för hållbara och attraktiva städer har Göteborg fått möjligheten att utveckla en långsiktig strategi för hur vi tillsammans gör Älvstaden till en arena för test- och demonstration.
Ann-Louise Hohlfält, stadsledningskontoret Göteborgs Stad
Jessica Algehed, Mistra Urban Futures och Chalmers

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn

Hur arbetar byggherreföretag med innovation och utveckling? Hur kan byggherrar stödja innovationsprocesser i byggsektorn?
Anna Kadefors, Chalmers

Patientnära innovation i Landstinget i Värmland – inspiration från vårdsektorn

Patienters erfarenheter av vården tillsammans med vårdpersonalens kunskap är den viktigaste källan till nyskapande inom vården.
Jonas Matthing, SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Karlstads Universitet - Centrum för tjänsteforskning

Datum: Tisdag 11 november
Tid: 11.30 - 13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Anmälan: senast den 5 november

Boka in vårens Urban Lunch-time

• 17 februari
• 19 maj

Frågor?
Kontakta Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se alt. 0721-88 55 88.

Missade du eventet? Då har du chans att se det här

 

Ann-Louise Hohlfält om Göteborgs nya Innovationsstrategi

 

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Ulrica Gustafsson, Event Manager, ulrica.gustafsson@chalmers.se

Filer

  • Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn
  • Leda innovation i byggherreföretag
  • Innovationsstrategi