(6)

Urban Lunch-time: Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde

Vilka konsekvenser får det för den fysiska planeringen av ett sjukhusområde att fullt ut följa Västra Götalandsregionens vision om det goda livet? Dels utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, dels ur ett hälsofrämjande perspektiv. Lyssna till en studie genomförd av projektet "Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde". Projektet är främst finansierat av Delegationen för Hållbara Städer och Mistra Urban Futures är en flera parter i projektet.

Talare

Sven-Rune Andersson, fastighetsutvecklare, Västfastigheter
Josefina Hinnerson, processledare och arkitekt, White arkitekter
Elisabeth Abiri, expert mänskliga rättigheter, Emerga
Roger Johansson, arkitekt, White arkitekter
Kristina Käck, enhetschef Energi och miljö, Västfastigheter
Erica Sandberg, processledare för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Walter, affärsutvecklare Energi och miljö, Sweco

Datum: Tisdag 17 februari
Tid: 11.30 - 13.00
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12
Anmälan: senast den 11 februari

Läs mer om projektet: Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde

Missade du eventet? Då har du chans att se det här!

 

 

Intervju med Josefina Hinnerson och Anders Walter

 

 

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Ulrica Gustafsson, Event Manager, ulrica.gustafsson@chalmers.se 

 

 

 

Filer