(11)

Urban Research

Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, legitimitet och effektivitet

Medborgardialog har under 2000-talet blivit allt vanligare bland kommuner och arkitektkontor, såväl internationellt som i Sverige. ”Dialogen” lyfts på olika sätt ofta fram som en avgörande framgångsfaktor för en hållbar stadsutveckling. Samtidigt som intresset ökar, hos både politiker, praktiker och forskare, råder det en påtaglig förvirring: Vad betyder egentligen dialog, varför ska man arbeta med det och hur ska det genomföras för bästa resultat? I vilken mån bidrar dagens dialogprocesser till en mer rättvis, legitim och effektiv planeringsprocess?

Detta Urban Research ger olika perspektiv på medborgardialoger i stadsbyggnadsprocesser, såväl på en teoretisk nivå som på en konkret nivå. Under dagen får vi lyssna till och diskutera olika forskares perspektiv på dialogprocesser samt till konkreta erfarenheter från olika kommuner där tjänstemän berättar om de möjligheter och hinder som uppkommer i deras arbete med hänsyn till värden som rättvisa, legitimitet och effektivitet.

Datum: 26 november 2014
Tid: 09:30-16:30
Plats: Chalmers, Palmstedtsalen, Chalmersplatsen 1, Göteborg
Anmälan: senast 18 november

Om projektutvecklingen

Denna konferens är ett led i projektutvecklingen av ”Dialog i stadsbyggandet”. Ambitionen med projektutvecklingen är att bygga vidare på den kunskap som togs fram i Stadsbyggnadsdialogen samt den kunskapsöversikt som togs fram av Mistra Urban Futures 2013. Utöver Mistra Urban Futures ingår GR, Boverket, SKL, KTH, Malmö, Lund, Kristianstad, Landskrona, Göteborg, Lerum, Tjörn, Alingsås, Stockholm, Nacka, Upplands Väsby och Botkyrka som samarbetspartners i denna projektutveckling. Tillsammans står dessa aktörer bakom en forskningsansökan som formulerats av Nazem Tahvilzadeh och Moa Tunström vid KTH och som beslutas i november 2014. Ambitionen är att få medel till att kartlägga och förstå stadsbyggnadsdialogens omfattning, former och resultat samt analysera dialogprocesserna utifrån värden som rättvisa, legitimitet och effektivitet i stadsplanering och representativ demokrati. Tillsammans har dessa aktörer också varit med och planerat detta Urban Research som arrangeras av Mistra Urban Futures.

Program

09:30-10:00 Registrering, kaffe/te smörgås

10:00-10:15 Inledning

10:15-10:45
Deltagande styrning – rättvis och effektiv planering genom medborgardialoger? Nazem Tahvilzadeh, KTH.

10:45-11:15
Medborgarinflytande i teori och praktik; om makt, genus och stadsutveckling, Carina Listerborn, MAH.

11:15-11:45
Samverka och styra – medborgardialoger i ett lokalpolitiskt perspektiv, Clarissa Kugelberg, docent i kulturantropologi, IBF.

12:00-13:00 Vegetarisk lunch

13:00-13:30
Rather Network – att etablera dialogen innan planeringen, Lisa Bomble, Chalmers.

13:30-14:00
Dialogarbete i en konfliktsituation – om trängselskattdialogen i Backa, Per Bergström Jonsson, Göteborgs stad.

14:00-14:30
Hur får vi medborgarna med oss på tunnelbanetåget? – Utmaningar när Nacka bygger stad, Elisabeth Klingmark och Pernilla Svenningsson, Nacka kommun.

14:30-14:50 Fika

14:50-15:20
Rosengårdsstråket och Rosens röda matta – dialog i upprustning av ett miljonprogramsområde, Anders Dahlbäck, Malmö stad.

15:20-15:40
Att förstå kommunernas dialogprocesser utifrån ett freds- och konfliktsperspektiv, Hans Abrahamsson, GU.

15:40-16:10
Paneldiskussion med alla föreläsare.

16:20 Avslutning

Efter arrangemanget är du välkommen att fortsätta mingla över ett glas öl/vin till självkostnadspris i anslutning till salen där vi befinner oss.

Moderator: Anna Johansen, processledare och grundare av företaget Pussla

Om förläsarna
• Nazem Tahvilzadeh, fil doktor i offentlig förvaltning, forskare vid Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH
• Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad och verksam som forskare, forskningskoordinator och ordförande för forskarutbildningsprogrammet MUSA; Migration, urbanisering och samhällsomvandling vid Malmö högskola
• Clarissa Kugelberg, lektor och docent i kulturantropologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet
• Lisa Bomble, doktorand vid Chalmers arkitektur. Forskar om medborgarinflytande i kommunala planeringsprocesser.
• Per Bergström Jonsson, projektledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.
• Elisabeth Klingmark och Pernilla Svenningsson, kommunikatörer i Nacka kommun.
• Anders Dahlbäck, projektledare på Gatukontoret i Malmö stad
• Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning på institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet

Filmer från dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fler filmer om stadsutveckling och från andra Mistra Urban Futures event på Mistra Urban Futures You Tube kanal.

 

Hur hittar du dit?

Adressen är: Chalmersplatsen 1 i Göteborg. Från centralstationen kan du ta spårvagn 7 mot Tynnered eller spårvagn 13 mot Sahlgrenska och hoppa av på hållplats Chalmers. Från hållplatsen tar det endast ett par minuter att promenera.

Kontaktperson

Johanna Carlsson, projektsamordnare Dialog i stadsbyggandet, johanna.carlsson@alingsas.se, tel. 0322-616014

 

We’re sorry but this text is only available in Swedish. If you want to know more about this specific article please contact Johanna Carlsson, project coordinator johanna.carlsson@alingsas.se

Filer

  • Dokumentation Urban Research: Framtidens stadsbyggnadsdialoger 26 november 2014
  • Dialog i Stadsbyggandet
  • Presentation: Anders Dahlbäck
  • Presentation: Carina Listerborn
  • Presentation: Hans Abrahamsson