Urbana Stationssamhället - 15 oktober

 

Urban Lunch-time 15 oktober: Säker och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället

Utveckling av urbana stationssamhällen kan vara en möjlighet att försöka möta utmaningar inom urbanisering, hållbart samhällsbyggande och behovet av hållbara transporter. Samtidigt uppstår andra utmaningar i samband med att fler personer bor eller rör sig i närheten av transportinfrastruktur i form av exempelvis buller och risker. Kom och lyssna på arbetet med hur vi kan skapa förutsättningar för säkrare, attraktivare stationssamhällen med bättre ljudmiljö för en mer hållbar framtid.

Erik Linn, White Arkitekter och Chalmers, stod för presentationen på Göteborgs Stadsmuseum den 15 oktober 2015. 

Se presentationen:

Här finns också en kortare intervju med Erik:

 

Filer

  • Urban Lunch-time 15 oktober: Säker och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället