(1)

Urban Lunch-time 20 april 

Modeller och beslutsunderlag för hållbar trafikplanering
 

Är våra beslutsunderlag anpassade för omställning till ett hållbart transportsystem? I planeringen används t.ex. beräkningsmodeller såsom samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser. 

Behövs nya verktyg och metoder för planering av ett radikalt förändrat transportsystem? Inom Mistra Urban Futures projekt WISE – Well-being in Sustainable Cities - har bland annat dessa frågor behandlats. Resultat från det nyligen avslutade delprojektet om beslutsmodeller kommer att presenteras.

Talare

Carl-Henrik Sandbreck, Sweco 
Alexander Hellervik, Trafikverket

» Se bilder från evenemanget här

» Se presentationen från evenemanget här