Publicerad:

Kulturutbyte från Bilbao och Kapstaden till Göteborg

Kulturkonsekvensanalys väcker intresse 

– Det handlar om att kulturen blir en del av arbetet i alla förvaltningar, förklarade Dennis Axelsson, chef för Stadsutveckling på Kulturförvaltningen i Göteborgs stad, för en grupp forskare från Kapstaden, Bilbao, Belfast och Göteborg som samlats för att diskutera kulturens betydelse för en rättvis och hållbar stadsutveckling.

I mitten av november samlades en grupp samarbetspartners från Kapstaden, Bilbao och Göteborg för att diskutera kulturens betydelse för en rättvis och hållbar stadsutveckling. Under besöket i Göteborg presenterades Göteborgs stads arbete med kulturens roll i stadsutveckling, exempelvis Kulturkonsekvensanalysen som tagits fram inom staden med stöd från Mistra Urban Futures. De utländska gästerna var även på studiebesök till olika platser på Lindholmen. Deltagandet från Göteborg och Kapstaden i det EU-finansierade Dialogprojektet är en direkt följd av arbetet med Mistra Urban Futures internationella projekt Cultural Heritage and Just Cities.

–    Vår största utmaning är att övertyga politikerna, sa Joakim Albrektson, ansvarig för kulturstrategier inom förvaltningen och fortsatte:
–    Forskningsdelen är viktig och vi ska presentera en rapport om värdet av att investera i kultur.

Kulturkonsekvensanalysen som utvecklades inom staden med stöd från Mistra Urban Futures för några år sedan fick stor uppmärksamhet av besökarna. Det är ett verktyg för att utvärdera betydelsen av kulturarv, mötesplatser, konst, identitet och kreativa verksamheter inför utvecklingsprojekt i staden. På samma sätt ingår även en Barnkonsekvensanalys och en analys av sociala konsekvenser. Avsikten är att inget projekt ska starta utan att värden som interaktivitet, lek, lärande, gemenskap och att känna sig välkommen.

 Eller som Anna Rosengren, förvaltningsdirektör, uttryckte det:
–    Konst och kultur borde stå i centrum för stadsplanering och utveckling.