Publicerad:

Platsutveckling och ”social washing”

Årets seminarier i Almedalen

 

Sedan 2013 har Mistra Urban Futures arrangerat seminarier under Almedalsveckan, så även i år. I år bjuder vi in till två seminarier på Västsvenska arenan, söndagen den 30 juni och tisdagen den 2 juli. Platsutvecklingen och ”social washing” står i fokus och medverkar gör bland andra Helena Bjarnegård, Sveriges nya riksarkitekt och Andreas Schönström, kommunalråd i Malmö (S). 

Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå. Västsvenska Arenan är största aktör under Almedalsveckan och parterna bakom arenan är Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan väst, Västsvenska handelskammaren och Västra Götalandsregionen. Samtliga seminarier livesänds på Västsvenska arenans Facebooksida.

Om Seminarierna

 

Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering?

Dag: Söndag 30 juni 2019
Tid: kl 16.45-17.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Chalmers 

Medverkande:
Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordf i Rådet för Hållbara Städer, Boverket
Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads Universitet
Liv Sonntag, landskapsarkitekt, ägare, Väveriet i Uddebo
Anders Berensson, arkitekt, Anders Brensson Architects, Fullscale Studio KTH
Anna-Johanna Klasander, professor of the practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Läs mer

”Social washing” – eller förändring på riktigt?

Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner.

Dag: Tisdag den 2 juli 2019
Tid: kl 11.45-12.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet 

Medverkande:
Moderator, Maria Sigroth, avdelningschef Miljö- och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen GR
Joakim Forsemalm, docent i Etnologi på Radar arkitektur & planering 
Lena Arnfelt, socialchef Kungälv 
Ola Terlegård, ordförande Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan Gropens Gård, Hammarkullen
Andreas Schönström, kommunalråd Malmö (S) med ansvar för teknik och service

Läs mer

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @Arenan2019,  #VästsvenskaArenan
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan (här livesänds seminarierna). 
 

Foto: Foto: Jubileumsparken, Göteborg av NTI Mediegymansiet på uppdrag av Mistra Urban Futures, Paweł Czerwiński via Unsplash och Mistra Urban Futures (Almedalsbilderna). 

Tags