(1)

Almedalen 2018

Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med?

Dag: 1/7 2018 13:30 - 14:30
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet

De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans?

Tvärvetenskap innebär att universiteten och samhällets parter tillsammans tar sig an svårlösta och komplexa samhällsproblem. Men hur förberedda är de olika parterna för denna typ av kunskapsproduktion? I UKÄs utvärdering av svenska lärosätens utbildningsinsatser för hållbar utveckling (2017) är några slutsatser att det behövs nya undervisningsstrukturer för interdisciplinäritet, men även mötesforum som ger lärosätena tillgång till kunskap, pedagogik och erfarenheter av undervisning om hållbar utveckling. Måste också praktiken och universiteten skapa gemensamma strukturer där samhällets parter och akademins doktorander kan medverka i undervisning och forskning på ett pedagogiskt genomgripande sätt?Hur bör framtidens universitet formas för att ge faktiskt utrymme för metoder och samverkan mellan forskning och praktik? Vilka exempel kan bana väg för en sådan utveckling? Och vilka problem möter pedagoger och studenter på som försöker driva transformativt arbete i undervisningssammanhang?

På Göteborgs universitets Almedalssida finns ett referat av seminariet, skrivet av Eva Lundgren.

Medverkande:

Göran Finnveden, Prof. miljöstrategi och analys KTH & Ordförande för arbetet med att främja hållbar utveckling, UKÄ

Louise Jansson, Student sustainability coordinator, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling/ Göteborgs universitet och Chalmers

Louise Karlberg, Centerchef, Stockholm Environment Institute, SEI

Ylva Norén Bretzer, Lektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet & Samordnare, Mistra Urban Futures

Henrietta Palmer, Konstnärlig Prof. stadsbyggnad Chalmers & vice vetenskaplig chef, Mistra Urban Futures

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se 

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @Arenan2018
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan

Läs mer

Officiella programmet för Almedalen
Västsvenska arenan 

 

Foto: Nathan Dumlao via Unsplash

Västsvenska Arenan

Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553