(1)

Almedalen 2019

Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?

Dag: Söndag 30 juni 2019
Tid: kl 16.45-17.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Chalmers 

Se den live-streamade sändningen från Facebook nedan, Almedalen 2019

Intervjuer med forskare, statsvetare och arkitekter, bland andra Helena Bjarnegård , riksarkitekt, och Anders Berensson, arkitekt,  och forskare från Chalmers med fler som deltog i seminariet Minskar polariseringen mellan stad och land med bättre platsutveckling? från Almedalen juni 2019.

https://youtu.be/CHkvjVhlNfo

 

Eller se kortare klipp med Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket,  som även finns på vår Facebook-sida. (2:16)

Platsutveckling är ett begrepp för nya sätt att utveckla städer och landsbygder. Idag finns flera metoder men det är ofta oklart vilka samhällsutmaningar de försöker hantera. Hur utvecklar vi platser på rätt sätt om vi har som mål att stärka demokrati, få bättre integration och minskad polarisering?

Förändringar i svenska samhällen präglas i allt större utsträckning av ökad polarisering mellan platser. Vi ser stadsdelar, orter, kommuner och regioner som har, respektive inte har, möjlighet att påverka sin egen framtid. Detta seminarium belyser rollen av den gestaltade livsmiljön med aktuell praktik och forskning om metoder för platsutveckling i städer och på landsbygder. Platsutveckling kan användas som en dialog för att öka möjligheterna att påverka platser, men forskningen visar även hur platsutveckling förändrar maktrelationer mellan offentliga och privata aktörer. Det finns också en politisk dimension eftersom förändringar av en plats innebär olika saker för olika människor och grupper i samhället. Seminariet lyfter fram konkreta pågående platsutvecklingsprocesser som utökar det demokratiska handlingsutrymmet, och panelen av forskare och praktiker diskuterar platsutvecklingens möjligheter och fallgropar, samt nödvändigheten av att utgå från lokala förutsättningar.

Medverkande

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, ordf i Rådet för Hållbara Städer, Boverket
Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers
Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Karlstads Universitet
Liv Sonntag, landskapsarkitekt, ägare, Väveriet i Uddebo
Anders Berensson, arkitekt, Anders Berensson Architects, Fullscale Studio KTH
Anna-Johanna Klasander, professor of the practice, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers

Seminariet livesändes på Västsvenska arenans Facebooksida 

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @VastArenan,  #VästsvenskaArenan
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan

 

 

Foto: Jubileumsparken, Göteborg av NTI Mediegymansiet på uppdrag av Mistra Urban Futures. 

 

Västsvenska Arenan

Strandvägen vid Kruttornet