(1)

Almedalen 2019

”Social washing” – eller förändring på riktigt?

Dag: Tisdag den 2 juli 2019
Tid: kl 11.45-12.30
Plats: Västsvenska Arenan, Strandvägen, H551, mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet 

Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner.

Kan man verkligen planera ett samhälle till att bli mer socialt hållbart? Och hur gör man i så fall? Det finns tydliga mål och strategier att förhålla sig till, inte minst i och med Agenda 2030. Men vi behöver även testa och utvärdera metoder och arbetssätt för att se om de verkligen gynnar rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Lyssna på forskaren, aktuell med boken Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter, liksom Kungälvs kommun som har gjort en SÖP – Social översiktsplan med ambitionen att förändra på riktigt. Du får även möta boende i områden som vill ha och till och med kräver social hållbarhet. Men hur får vi till det? Och vad behöver politiken för att ta beslut som leder i en socialt hållbar riktning?

Medverkande 

Moderator, Maria Sigroth, avdelningschef Miljö- och samhällsbyggnad, Göteborgsregionen GR
Joakim Forsemalm, docent i etnologi på Radar arkitektur & planering 
Lena Arnfelt, socialchef Kungälvs kommun
Ola Terlegård, ordförande Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan Gropens Gård, Hammarkullen 
Andreas Schönström, kommunalråd Malmö (S) med ansvar för teknik och service

Se intervjuer efter seminariet:

 

Seminariet livesändes på Västsvenska arenans Facebooksida 

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @VastArenan,  #VästsvenskaArenan
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan

Läs mer

Officiella programmet för Almedalen
Västsvenska arenan 

Foto: Paweł Czerwiński via Unsplash

Västsvenska Arenan

Strandvägen vid Kruttornet