(1)

Almedalen 2018 

Hur är det rätt att bygga tätt?

Dag: 1/7 2018 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs stad

Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv?

Sverige är i stort behov av bostäder. De större städerna har stark betoning på förtätning och hög exploatering i centrala delar vilket inneburit en polarisering mellan förespråkare och motståndare. Det finns för- och nackdelar med förtätning i urbana miljöer beroende av hur de genomförs. Hur påverkas stadskvaliteter, bostadskvaliteter och kostnader ur olika hållbarhetsperspektiv? I FN´s rapport “A New Strategy of Sustainable Neighbourhood Planning: Five principles” står bland annat att tätheten bör vara 150 invånare per hektar för att uppnå en hållbar stadsutveckling. Gäller det även svenska städer? Det vi bygger idag kommer att prägla staden och våra liv lång tid framöver. Vilka kvaliteter är värda att ta hänsyn till och vilka kan vi bortse ifrån? Och hur långsiktigt bör aktörerna tänka? Hur vi förtätar vi med balans mellan de legitima kraven på å ena sidan effektiv markanvändning och å andra sidan ett gott stadsliv och en god boendemiljö? Hur tänker vi rätt när vi bygger tätt?

Medverkande:
Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, White arkitekter

Alexander Ståhle, Landskapsarkitekt, Tekn Dr stadsbyggnad, KTH, Spacescape AB

Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Monica von Schmalensee, Arkitekt, Ordförande, Rådet för hållbara städer

Tuula Eriksson, Forskare och Sociolog, SLU Institutionen för stad och land

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Event ansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-88 55 88, ulrica.gustafsson@chalmers.se

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 072-354 35 59, jenny.sjodin@chalmers.se

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @Arenan2018
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan

Läs mer

Officiella programmet för Almedalen
Västsvenska arenan 

Västsvenska Arenan

Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553