Publicerad:

Mistra Urban Futures i Almedalen

Vi deltar även i år på Västsvenska Arenan i Almedalen. Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.  

Vi arrangerar tre seminarier:

1 juli: Tvärvetenskap är framtiden, men hänger universiteten med? 

De globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskapsproduktion. Komplexa problem behöver lösas inom samarbeten som utvecklas mellan akademi och samhällets aktörer. Men hur förbereds universitetens studenter, lärare och samhällets parter för att kunna möta dessa samhällsutmaningar tillsammans?

Tid: 13:30 - 14:30
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs universitet

Medverkande:

 • Göran Finnveden, Prof. miljöstrategi och analys KTH & Ordförande för arbetet med att främja hållbar utveckling, UKÄ
 • Louise Jansson, Student sustainability coordinator, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling/ Göteborgs universitet och Chalmers
 • Louise Karlberg, Centerchef, Stockholm Environment Institute, SEI
 • Ylva Norén Bretzer, Lektor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet & Samordnare, Mistra Urban Futures
 • Henrietta Palmer, Konstnärlig Prof. stadsbyggnad Chalmers & vice vetenskaplig chef, Mistra Urban Futures

Läs mer

1 juli: Hur är det rätt att bygga tätt? 

Vi behöver fler bostäder i våra städer och förtätningen har ökat senare år – framför allt i större städer. Vilka är fördelarna och nackdelarna med olika typer av förtätning? Och hur förenar vi kraven på effektiv markanvändning samt ett gott stadsliv utifrån olika aktörers behov och perspektiv?

Tid: 15:00 - 16:00
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Göteborgs stad

Medverkande:

 • Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, White arkitekter
 • Alexander Ståhle, Landskapsarkitekt, Tekn Dr stadsbyggnad, KTH, Spacescape AB
 • Joakim Kaminsky, Arkitekt, Kjellgren Kaminsky Architecture AB
 • Monica von Schmalensee, Arkitekt, Ordförande, Rådet för hållbara städer
 • Tuula Eriksson, Forskare och Sociolog, SLU Institutionen för stad och land

Läs mer

5 juli: Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region? 

Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. Hur gör vi det?

Tid: 10:30 - 11:30
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Chalmers
 
Medverkande:

 • Ann Legeby, Tekn Dr och Forskare, KTH Arkitekturskolan
 • Anna Johansson, Styrelseordförande, fd Infrastrukturminister, Mistra Urban Futures, Riksdagen
 • Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionen
 • Pontus Gunnäs, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Ulf Ranhagen, Tekn Dr, Gästforskare, Prof emeritus, Mistra Urban Futures, KTH, Chalmers
 • Åsa Lindborg, Stadsarkitekt, Planchef, Stenungsunds Kommun

Läs mer

Följ oss på sociala medier

Twitter @UrbanFutures_SE och @Arenan2018
Facebook Mistra Urban Futures Sverige och Västsvenska Arenan

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se

Tags