Publicerad:

Migration och hållbarhetsmålen i fokus i Almedalen

Mistra Urban Futures deltog även i år på Almedalsveckan. Migration, de globala hållbarhetsmålen, klimat och civilsamhällets roll i bostadsområdet var de ämnen som diskuterades. 

Två av seminarierna arrangerades inom ramen för Västsvenska Arenan, ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Ett tredje arrangerades i samarbete med Världsnaturfonden WWF. 

Seminarier som Mistra Urban Futures arrangerade

 

Migration som pågående tillstånd - hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta?

Datum: 2/7 2017
Tid: 16:30–17:30 (det bjuds på vegetarisk wrap) 
Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen H528
Arrangör: Mistra Urban Futures, en del av Västsvenska Arenan

2015 tog Sverige emot ett mycket stort antal människor på flykt och samhället mobiliserade på bred front. Hur nyttjar vi dessa erfarenheter i vårt långsiktiga arbete? Vad säger forskningen och praktiken om migration i ett större perspektiv?

Moderator 
Margareta Forsberg, PhD, Ledare Göteborgsplattformen Mistra Urban Futures 

Medverkande
Erica Righard, docent, lektor vid Institutionen för socialt arbete och forskare på MIM vid Malmö högskola.
Gitte Caous, Stadsdelsdirektör i Östra Göteborg, representant i ledningsgruppen för nyanlända, Göteborgs Stad
Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 

Livesändning via https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

 

Migration som pågående tillstånd

Migration som pågående tillstånd

Posted by Västsvenska Arenan on Sunday, July 2, 2017

Läs mer 

 

One Planet Cities - Städer tar täten för en klimatsäker och hållbar framtid

Datum: 4/7 2017
Tid: 16:30-18:00
Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen
Arrangör: Världsnaturfonden WWF, Mistra Urban Futures

Städer står idag för över 70% av de globala koldioxidutsläppen, men inom en snar framtid måste de kraftigt minska sina fotavtryck, samtidigt som de förbättrar människors livskvalitet. Hur kan svenska kommuner ta ett internationellt ledarskap i klimatomställningen? Hur höjer vi ribban tillsammans?

Medverkande
David Simon, Professor, Director, Mistra Urban Futures
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fosilfritt Sverige
Sabina Andrén, Programsamordnare One Planet City Challenge, Världsnaturfonden WWF
Margareta Rönngren, Kommunalråd, Umeå kommun
Ulf Kamne, Kommunalråd, Göteborgs stad
Carina Svensson, Ledamot Kommunstyrelsen, Ordförande Miljönämnden, Malmö stad
Maria Gardfjell, Kommunalråd, Uppsala kommun
Bijan Zainali, Ordförande i programberedningen för klimat, Sveriges kommuner och landsting SKL

Läs mer  

 

How can global sustainable goals add value to local sustainability work?

Date: 5 July 2017 
Time: 12:00-13:00 (a lighter lunch will be served)
Place: Västsvenska arenan, Strandvägen H528
Organizer: Mistra Urban Futures, a part of Västsvenska Arenan

Cities engaging with and implementing the Sustainable Development Goals may see significant positive implications locally. Addressing the challenges in a collaborative way adds value to processes of e.g., urban cohesion and food security, as will be showcased through the `Stadslandet` project.

Speakers
David Simon, Director (moderator), Mistra Urban Futures
Sandra Valencia, Lead researcher, Mistra Urban Futures
Fredrik Hörstedt, Vice President of Utilisation, Chalmers
Stina Rydberg, Project Manager, Stadslandet, Göteborgs stad
Gunilla Almered Olsson, Professor Humanekologi, Göteborgs universitet / Co-ordinator Research Network Urban Food, Mistra Urban Futures

Livesändning via https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Live från Västsvenska Arenan 2

Posted by Västsvenska Arenan on Wednesday, July 5, 2017

Läs mer  

Seminarium där Mistra Urban Futures medverkade

 

Finns det plats att leva? Civilsamhällets roll i bostadsområdet

Datum: 3/7 2017
Tid: 17:00-17:45
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1
Arrangör: Hyresgästföreningens Riksförbund, Riksidrottsförbundet

Bostadsbyggandet är rekordhögt i Sverige, men det finns flera exempel på hur människors behov prioriteras bort. Ett aktivt civilsamhälle som många engagerar sig i kan bidra till socialt hållbara bostadsområden, men finns det perspektivet närvarande i stadsplaneringen?

Medverkande
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottförbundet
Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborg Stad
Margareta Forsberg, Plattformsledare, Mistra Urban Futures

Läs mer 

 

Läs mer

Mer information om seminarierna hittar ni på Mistra Urban Futures eventsida  
Läs mer om Västsvenska Arenan  
Läs mer om Almedalsveckan

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, 0721-885588 
Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, jenny.sjodin@chalmers.se, 0723-543559 
Jan Riise, Engagement Manager, jan.riise@chalmers.se, 0708-233377 

 

Foto: Förstasidan och nyhetssidan. Flickr.com, Joakim Berndes, Almedalen 2015, CC BY-SA 2.0