By Jenny Sjödin on 05 Jun, 2019

Sedan 2013 har Mistra Urban Futures arrangerat seminarier under Almedalsveckan. I år bjuder vi in till två seminarier på Västsvenska arenan, söndagen den 30 juni och tisdagen den 2 juli. Platsutvecklingen och ”social washing” står i fokus.

By Jenny Sjödin on 27 Jun, 2018

Vi deltar även i år på Västsvenska Arenan i Almedalen. Den Västsvenska Arenan är en sammanslutning där åtta parter samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige på en nationell nivå.

By Jenny Sjödin on 26 Jun, 2018

Vårt samhälle står inför allt fler komplexa utmaningar, alltifrån utvecklingen av våra städer till hälsa. Tekniken utvecklas i rasande fart och de globala hållbarhetsmålen ställer nya krav på kunskap. Detta kräver samarbete. På Västsvenska Arenan i Almedalen lyfter Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers och Mistra Urban Futures frågor om samarbete och tvärvetenskap i två seminarier.