Publicerad:

Ny organisation: Centre for Sustainable Urban Futures

Före detta Mistra Urban Futures, numera Centre for Sustainable Urban Futures/ Centrum för hållbar stadsutveckling, blir från den 1 januari 2020 ett nytt  forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling för att förverkliga den rättvisa, gröna och tillgängliga staden.

Centrum för hållbar stadsutveckling är en ombildning av Mistra Urban Futures som fokuserade på transdisciplinär kunskapsproduktion och var en arena för samverkan mellan praktik och forskning mellan 2010-2019.

Det nya centrumet, med start 1 januari 2020, har som fortsatt målsättning att vara en arena för gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning.

Bakom centrumet står 8 parter: Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL och RISE.

Mistra Urban Futures har ombildats i två delar. Delar av den internationella verksamheten kommer att integreras inom en nyetablerad verksamhet, Global Sustainable Futures, GSF, som inriktar sig på hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer.

Båda verksamheterna blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Besök gärna GMV:s webb där vi kommer att lägga upp mer information framöver. 

Vid frågor kontakta Elma Durakovic, tillförordnad verksamhetsledare, Centrum för hållbar stadsutveckling

tel. 0709-24 57 37
epost: elma.durakovic@chalmers.se

Läs mer om Mistra Urban Futures