Publicerad:

Ny ledare för Skåneplattformen

Barry Ness

Barry Ness är ny Director för Skåneplattformen. Plattformen utgörs av ett konsortium bestående av de tre universiteten från regionen: Lunds Universitet, Malmö Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med ett antal olika samhällsaktörer. Barrys uppgift som Director blir att verka för att driva samskapande- och kunskapsprocesser i Skåne och att använda kunskapen från dem för att närma sig Mistra Urban Futures vision om en hållbar stadsutveckling med tillgängliga, gröna och rättvisa städer. 

"Jag ser min första uppgift som Director för SKLIP att se till så att alla lokala initiativ är fungerande inom de närmsta månaderna. När det väl är gjort kommer jag att fokusera på att föra samman de olika aktörerna i Skåne kring processer om sustainable urban change, co-creation of knowledge och urban governance." säger Ness.

Aktiviteter som planeras i Skåne innefattar bland annat en seminarieserie med fokus på olika teman inom hållbar stadsutveckling, såväl som kollaborativ forskning kring strategiska områden som till exempel urbana ekosystem och migration.