Publicerad:

Ny tillförordnad plattformsledare i Göteborg

Margareta Forsberg, ledare för Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures lämnar den 28 februari centrumet för en ny tjänst som chef för Göteborgsregionen FoU (Forskning och Utveckling) i Väst. Elma Durakovic, idag samordnare, tar över som tillförordnad ledare.  

Margareta Forsberg
Margareta Forsberg, tidigare ledare för Göteborgsplattformen

”Jag har haft två fantastiskt spännande och lärorika år på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform. Verksamhetens arbete är otroligt viktigt och jag är väldigt glad att ha fått lära känna så många engagerade personer inom olika fält som tillsammans arbetar för hållbar stadsutveckling. Jag önskar alla varmt lycka till och hoppas att vi även utifrån min nya roll som FoU-chef på Göteborgsregionen ska kunna hitta fruktbara samarbeten”, säger Margareta Forsberg. 

Elma Durakovic, tidigare samordnare för Göteborgsplattformen sedan 2016 tillträder nu som tillförordnad ledare för Göteborgsplattformen där fokus kommer att vara på att operativt driva verksamheten vidare utifrån satt strategi tillsammans med partnerskapet som står bakom plattformen. 
 

”Jag vill rikta ett stort tack till Margareta för hennes insatser på Göteborgsplattformen och ge en speciell eloge för det sätt hon genomfört förändringsarbete i syfte att skapa en plattform med än större samverkan mellan partners, praktiker och forskare i arbetet med att förverkliga rättvisa städer”, säger David Simon, Director, Mistra Urban Futures. 

Elma Durakovic
Elma Durakovic, ny tf. ledare för Göteborgsplattformen

”I den övergångsperiod vi nu står inför med ett sista år av finansieringen från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Göteborgskonsortiet, fortsätter David Simon, är kontinuitet och kännedom om verksamheten avgörande. Vi är därför glada över att Elma Durakovic nu tillträder som tillförordnad ledare för Göteborgsplattformen de kommande månaderna, i nära samarbete med Sanna Isemo, samordnare och resten av teamet. Centrumets sekretariat kommer att stötta på bästa sätt”, avlutar David Simon. 
 

 

 

 

 

Frågor? 

Kontakta Viveka Blomgren, administrativ chef, Mistra Urban Futures, viveka.blomgren@chalmers.se 

Läs mer om Margareta Forsbergs nya tjänst