Publicerad:

Plattformen i Skåne börjar ta form

Nu har etableringen av Mistra Urban Futures Skåneplattform dragit igång. Verksamhetsledare Magnus Johansson, universitetslektor på Malmö högskola, berättade på ISUs, Institutet för hållbar stadsutveckling, frukostseminarium den 7 september vilka utmaningar plattformen kommer att ta sig an.

Skåneplattformen är initialt finansierad till 2019 och bakom satsningen står förutom Malmö högskola, även Lunds Universitet, SLU Alnarp, Malmö stad och Region Skåne.
Tyngdpunkten kommer att ligga på forskningsprojekt i samverkan mellan forskare och praktiker för att stärka dialoger och processer som redan finns etablerade.

Först om främst ska Skåneplattformen bland annat, ta fram en antologi om ekostaden Augustenborg, för att sammanfatta och ta vara på det man har lärt sig under de 10-15 år som man har arbetat med hållbar stadsutveckling i området. Utöver detta kommer plattformen att testa regionala paneler som ett nytt sätt för innovativ samverkan där forskare och praktiker tillsammans kan producera kunskapsunderlag, analyser och innovativa förslag till åtgärder, kopplat till olika samhällsutmaningar. Man kan säga att Skåneplattformen blir en testbädd för att stärka urbana förändringsprocesser med en mångfald av projekt, där både konkreta och praktiska kommer att produceras men även visionära och kritiska.

Magnus Johansson öppnade avslutningsvis upp med en framtidsspaning kopplat till den globala utmaningen som vi står inför, där plattformen kan bidra till att visa på vikten av att tillväxt, hållbar stadsutveckling och sociala aspekter får samspela men också att de måste få finnas kvar på den lokala, nationella och globala politiska agendan.

Avslutningsvis tog Per-Arne Nilsson vid, som hade bjudits in som en kritisk vän. Per-Arne är avdelningschef på Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen i Malmö och återkopplade till de globala utmaningarna och de utmaningar som Malmö står inför som en segregerad stad och ”hur gör vi för att läka staden?”.

Frågor? Kontakta Magnus Johansson, magnus.johansson@mah.se

Fotograf: Maria Collings

This article is only available in Swedish, please contact Magnus Johansson, Director Skåne LIP, magnus.johansson@mah.se, for more information.