Publicerad:

Ny ledare för Göteborgsplattformen utsedd

Margareta Forsberg
Margareta Forsberg

Margareta Forsberg har utsetts till ny ledare för Göteborgsplattformen. Hon arbetar idag som Samordningschef för Jämlikt Göteborg, vid Göteborgs stad och har en doktorsexamen i socialt arbete från Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. 

Margareta har tidigare arbetat som avdelningschef, Social utveckling, Göteborgs stad, FoU-ansvarig, enheten för hiv-prevention, Socialstyrelsen, utvecklingssekreterare, Folkhälsosekretariatet, Göteborgs stad och som socialarbetare på en rad olika kommuner tidigt i karriären. 

”Margareta Forsberg är en erfaren ledare och med hennes bakgrund från såväl den akademiska världen som kommunal förvaltning har hon en djup förståelse för olika institutionella kulturer och sammanhang. Det sammanhang som Göteborgsplattformen bygger på, nämligen forskning och praktik. Hon har förståelse för det arbete som krävs för att föra dessa samman och sätter människan i fokus. Margareta kommer även aktivt bidra till forskningsagendan Realising Just Cities (förverkliga rättvisa städer).”, säger David Simon, Director, Mistra Urban Futures. 

”Med Margareta Forsberg som ledare har Göteborgsplattformen goda möjligheter att vara relevant för flera olika intressenter, detta baserat på hennes erfarenhet och välutvecklade ledarskap”, säger Henriette Söderberg, Styrkeområdesledare, Chalmers.

”Hållbar utveckling är något som jag alltid varit intresserad av och engagerat mig i. Det är just kombinationen av hållbarhet tillsammans med samarbetet mellan forskning och praktik som lockade mig att söka tjänsten som ledare för Göteborgsplattformen. Jag kan inte tänka mig något bättre. Jag är också glad för att min bakgrund inom samhällsvetenskap ses som en styrka och jag hoppas kunna genom min erfarenhet bidra till att det arbete vi utför blir av intresse för alla våra intressenter. Jag är väldigt glad och ser framemot att börja arbeta på Mistra Urban Futures Göteborgsplattform.”, säger Margareta Forsberg.  

Mikael Cullberg, nuvarande ledare för Göteborgsplattformen kommer att från och med den 1 november arbeta som Chef för länsledningens kansli, Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

I början av januari 2017 tillträder Margareta Forsberg tjänsten som ledare för Göteborgsplattformen. 

Frågor?

Kontakta David Simon, Director, Mistra Urban Futures, david.simon@chalmers.se, 031-772 4930