Publicerad:

Mistra Urban Futures ombildas och byter namn till Urban Futures

Forsknings- och kunskapcentrumet Mistra Urban Futures har under ett decennium arbetat för hållbar stadsutveckling, med bland andra Chalmers och Göteborgs universitet som partner. Forskningsstiftelsen Mistra upphörde vid årsskiftet sin tioåriga finansiering av verksamheten. Samtliga samarbetspartner i konsortiet fortsätter dock att satsa på och finansiera verksamheten i ytterligare fyra år. Den nya satsningen heter Centre for Sustainable Urban Futures och benämns i dagligt tal Urban Futures (på svenska Centrum för hållbar stadsutveckling). Verksamheten är nu organiserad som en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Vid årsskiftet fasade forskningsstiftelsen Mistra ut sin tioåriga finansiering av Mistra Urban Futures.
I slutet av 2019 upphörde verksamheten i sin nuvarande form, men de partner som ingått i konsortiet fortsätter finansiera verksamheten i ytterligare fyra år i en ny organisation med namnet Centre for Sustainable Urban Futures. Dessutom välkomnas en ny partner i form av forskningsinstitutet RISE.

- Vi är mycket glada att våra partner fortsätter sitt engagemang utifrån den verksamhet vi har byggt upp under de senaste 10 åren. Nu blickar vi framåt och ska gemensamt arbeta för att ta fram kunskap och forskning som bidrar till att lösa de samhällsutmaningar våra städer och regioner står inför, säger Elma Durakovic, tillförordnad verksamhetsledare Urban Futures.

Det nya centrumet kommer att ta hand om och vidareutveckla den forsknings- och kunskapsutveckling som bedrivits tidigare inom Mistra Urban Futures. Även det nationella och internationella partnerskapet med över 40 samarbetspartner i Stockholm, Skåne, Kapstaden (Sydafrika), Kisumu (Kenya) och Sheffield-Manchester (UK) som stått bakom Mistra Urban Futures, ger intressanta samarbetsmöjligheter för den kommande fyraårsperioden.

- Vi har stark tillväxt i vår region och med det ett stort behov av att möta de urbana utmaningarna på ett klokt sätt. Partnerna har fantastiska möjligheter att tillsammans skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, säger Maria Sigroth, avdelningschef miljö och samhällsbyggnad Göteborgsregionen och ny ordförande i Urban Futures styrelse.
Värd för centrumet är Göteborgs universitet och Chalmers genom Göteborgs centrum för hållbar utveckling.

Fakta
I konsortiet för Urban Futures ingår från och med år 2020 följande organisationer: 

• Chalmers tekniska högskola
• Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
• Göteborgs stad
• Göteborgs universitet
• IVL Svenska miljöinstitutet 
• RISE Research Institutes of Sweden AB
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
• Västra Götalandsregionen

Mer information
För mer information, kontakta: Elma Durakovic, tf. verksamhetsledare, Centre for Sustainable Urban Futures, elma.durakovic@chalmers.se, 0709-245737,
Maria Sigroth, ny ordförande i styrelsen för år 2020, Göteborgsregionen, maria.sigroth@goteborgsregionen.se, 0721-571681

Läs mer om
Urban Futures (kommande verksamhet och under uppbyggnad)
www.gmv.chalmers.gu.se/samverkan/centrum-for-hallbar-stadsutveckling

Se även Ledig tjänst: Verksamhetsledare för Centrum för hållbar stadsutveckling