Publicerad:

Ny Mistra Urban Futures nod i Stockholm

Det är nu officiellt att Mistra Urban Futures kommer att etablera en nod i Stockholm. Beslutet togs av centrets styrelse i mars 2017. 

Eftersom nu både Stockholm och sedan 2016 Malmö anslutit sig till Mistra Urban Futures har samtliga städer som tävlade i Mistras utlysning för att bilda ett centrum för hållbar stadsutveckling 2009 samlats för att arbeta tillsammans.  

”Att Stockholm nu anslutit sig representerar kulmen på en process som inleddes 2014 med syfte att involvera Sveriges tre största städer. Detta för att främja vårt arbete som bygger på ett brett partnerskap och medskapande i olika lokala kontexter. Strategin framåt är att under de kommande åren etablera forskningssamarbeten i ytterligare städer/regioner, med särskilt fokus på Asien och Latinamerika. Detta gör det möjligt för oss att dra lärdom om hur transdisciplinärt medskapande kan fungera i olika förhållanden runt om i världen”, säger Professor David Simon, Director Mistra Urban Futures.  

Sara Borgström Stockholm nodeBiträdande Lektor Sara Borgström, KTH har koordinerat det förslag som presenterades för styrelsen.

”Noden kommer att möta det behov av samordning som finns i Stockholm. Regionen har många utmaningar, men också höga ambitioner för en hållbar utveckling. Det finns många engagerade aktörer, men initiativen och de projekt som finns behöver föras samman. Vi hoppas att denna plattform kommer att bidra till en bättre överblick och synergier genom de planerade medskapande processerna”, säger Sara Borgström.

Stockholmsnoden kommer att vara lokaliserad på Openlab, vilket är en neutral mötesplats för medskapande, samarbete och transdisciplinära projekt. Målet för Openlab är att göra Stockholm till ett internationellt centrum för samhällsutmaningar. För att möta dessa utmaningar engageras studenter, forskare, den privata sektorn, företag, ideella föreningar och invånare. 

”Vi ser detta som ett naturligt nästa steg för att uppnå Openlabs målsättningar. Noden i Stockholm kommer att stärka kopplingen till den forskning som sker i regionen, Sverige och internationellt. Den kommer även bidra till vår kunskap och erfarenhet av transdisciplinära och behovsdrivna processer”, säger Ivar Björkman, Director Openlab. 

Arena för samarbete

Teamet i Stockholm kommer att arbeta för att etablera en neutral arena där alla parter i konsortiet kan samlas och arbeta tillsammans för att möta gemensamma utmaningar. De kommer att bidra till Mistra Urban Futures forskningsagenda Realising Just Cities, det vill säga städer som är tillgängliga, gröna och rättvisa. De kommer framförallt att arbeta med frågor som rör socio-ekologiska utmaningar. 

De globala målen för hållbar utveckling och New Urban Agenda utgör den globala policykontext som centrumet som helhet bidrar till. Stockholmsnoden kommer att vara en del av det jämförande projekt som kommer att följa implementeringen av det urbana hållbarhetsmålet. Centrets övriga plattformar Göteborg, Sheffield-Manchester, Malmö, Kisumu och Kapstaden är också del av projektet. Även blivande samarbetspartner i Asien och Latinamerika antas delta när avtal om forskningssamverkan slutits. 

Konsortiet i Stockholm

Följande organisationer utgör konsortiet i Stockholm: 

•    Openlab/Stockholms stad 
•    Stockholm Resilience Centre (SRC) 
•    IVL Svenska miljöinstitutet   
•    KTH, Royal Institute of Technology  
•    Stockholms universitet 
•    Global Utmaning  
•    Quantified Planet 

Om Mistra Urban Futures 

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings och kunskapscentrum med fokus på hållbar stadsutveckling. Vi arbetar för att förverkliga rättvisa städer, dvs. städer som är tillgängliga, gröna och rättvisa. För att uppnå det arbetar vi med medskapande och jämförande urban forskning på våra olika lokala plattformar i Göteborg, Skåne, Sheffield-Manchester, Kapstaden och Kisumu och nu även en nod i Stockholm. 

Centret grundades 2010 och är finansierat av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Sida och ett konsortium i Göteborg bestående av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund, (GR) och Västra Götalandsregionen. Se samtliga partners för alla plattformar här.  

Frågor? 

David Simon, Director Mistra Urban Futures, david.simon@chalmers.se, 0708 64 27 80. 

Sofie Iveroth Pandis, Projektkoordinator och projektledare, Mistra Urban Futures Stockholms nod, sofie.pandis.iveroth@openlab.se

Sara Borgström, Sammankallade styrgruppen, Mistra Urban Futures Stockholms nod, sara.borgstrom@abe.kth.se 

Ivar Björkman, Tf. Co-director Mistra Urban Futures Stockholms nod, Director Openlab, ivar.bjorkman@openlab.se 

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, jenny.sjodin@chalmers.se, 0723 54 35 59

 

Foto: Flickr.com, Tommie HansenDjurgårdsbron, tram and a pink sunset (Stockholm)