Publicerad:

Ett händelserikt år för Mistra Urban Futures Göteborgsplattform

Göteborgsplattformen har haft ett minst sagt händelserikt år 2019. Det var sista året med Mistra-finansiering, vilket inneburit en hel del övergripande processer där Göteborgsplattformen haft en viktig roll att spela. Många av projekten har gått in i en avslutande fas vilket inneburit fokus på resultat, spridning och implementering av forskning och kunskap. Samtidigt har det varit ett år av stora organisatoriska förändringar, i och med placeringen under Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, och den planerade övergången till Centre for Sustainable Urban Futures.

Under 2019 har många av våra projekt gått in en avslutande fas av projekttiden vilket inneburit ett fokus på resultat, spridning och implementering av forskning och kunskap både inom partnerorganisationerna och externt. Göteborgsplattformen (GOLIP) har under årets gång valt att särskilt lyfta fram tre projekt/områden utifrån projektportföljen: "Forskningsforum Stadslandet", "Hållbar platsutveckling" och Implementering av "the New Urban Agenda och FN:s globala mål för hållbar utveckling". Externt har detta synliggjorts genom våra eventserier, utåtriktad kommunikation samt strategiskt valda konferenser och samarbeten vi ingått i.

- Vi ska vara riktigt stolta över vad vi åstadkommit under 2019 tillsammans med våra samarbetspartners och vänner i olika delar av världen, säger Elma Durakovic, tf verksamhetsledare, (som just gått på föräldraledighet).

Under 2019 har över 100 personer varit direkt engagerade i göteborgsplattformen, i roller som personal på kansliet, medlemmar i Konsortierådet, samordnare för våra partnerorganisationer, projektledare, kontaktpersoner för nätverken och deltagare i Forskarskolan. Utöver det har många fler varit engagerade som deltagare i våra projekt och nätverk. Vi har dessutom nått ut till cirka 2200 personer genom våra olika event under året.

2019 var sista året med Mistra-finansiering vilket innebar en hel del centrumövergripande processer där Göteborgsplattformen hade en viktig roll att spela. Bland annat i arbetet med ett antal gemensamma publikationer, såsom Realising Just Cities-boken med fokus på att fånga erfarenheterna och kunskaper kring hur vi kan förverkliga rättvisa städer. Även en manual om transdisciplinär kunskapsproduktion som samlar metoder och erfarenheterna från de lokala plattformarna och som involverar 50 författare varav cirka 15 från Göteborgsplattformen. Sedan 2016 har vi arrangerat en årlig internationell konferens – Realising just cities – på varje plattform (ort). 2019 hölls den i Sheffield/Manchester och fokuserade på effekter och resultat av samarbetet inom Mistra Urban Futures.

Läs verksamhetsberättesen 2019 här som pdf eller klicka på publikation och bilaga enligt nedan.

Filer

  • Verksamhetsberättelse 2019 göteborgsplattform Mistra Urban Futures PDF