Publicerad:

Chalmers och Göteborgs universitet satsar gemensamt på Mistra Urban Futures 

Gemensam satsning på forskning om hållbar stadsutveckling.  

Chalmers och Göteborgs universitet har beslutat att tillsammans fortsätta utveckla forskningsområdet hållbar stadsutveckling och blir värdar för Mistra Urban Futures. Både Mistra Urban Futures Göteborgsplattform och det internationella sekretariatet ska organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, en gemensam satsning på hållbar utveckling.  

David Simon
David Simon, Director of Mistra Urban Futures

En framtidskommission har utrett möjliga scenarier för den fortsatta verksamheten och utifrån kommissionens rapport har rektorerna vid Chalmers och Göteborgs universitet beslutat att fortsätta satsa på Mistra Urban Futures. Centrumet ska fortsatt utgöra en transdisciplinär forskningsmiljö som tar sig an städernas utmaningar i samarbete mellan forskare och praktiker.Framtidskommisionen bestod av Ylva Norén Bretzer och Merritt Polk, Göteborgs universitet samt Fredrik Nilsson och Liane Thuvander, Chalmers. 
Göteborgskonsortiet har beslutat att finansiera Göteborgsplattformen och inte centrumet som en helhet från och med 2020.

- Vi är mycket tacksamma för det omfattande arbete som framtidskommissionen har gjort för att ta fram rapporten som ligger till grund för detta beslut. Vi ser också fram mot de nya möjligheter som det innebär att Chalmers och Göteborgs universitet nu tillsammans tar sig an värdskapet för vårt centrum, säger David Simon, föreståndare för Mistra Urban Futures.

Den fortsatta verksamheten kommer att organiseras inom Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV som har lång erfarenhet av att bedriva tvärvetenskapliga projekt, nätverk och verksamheter.

Jan Pettersson
Jan Pettersson, Director, Gothenburg Centre for Sustainable Development, GMV

 

- Det är mycket glädjande att Chalmers och Göteborgs universitet fortsätter satsa gemensamt på hållbar stadsutveckling och att arbetet nu organiseras inom Göteborgs centrum för hållbar utveckling, säger föreståndaren Jan Pettersson. Vi arbetar med att främja samverkan mellan de båda lärosätena och vi ser många synergieffekter med andra projekt inom hållbar utveckling som vi driver.Beslutet om den fortsatta organisationen innebär att både Göteborgsplattformen och det internationella sekretariatet från och med 15 februari 2019 blir två separata men nära samverkande verksamheter vid GMV. Det kommer att vara en övergångsperiod och arbetet med att implementera beslutet har påbörjats och kommer att fortsätta under 2019 inför Mistra Urban Futures fortsatta arbete och finansiering från 2020. 

 

 

 

 

Frågor? 

David Simon, föreståndare Mistra Urban Futures
e-post: david.simon@chalmers.se
telefon: 0708 64 27 80

Jan Pettersson, föreståndare Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
e-post: janp@chalmers.se
telefon: 031-786 9072