(1)

Almedalen 2018 

Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?

Dag: 5/7 2018 10:30 - 11:30
Plats: Strandvägen, H553, Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Mistra Urban Futures genom Västsvenska Arenan och Chalmers
 

 

Urbaniseringen fortsätter och storstäderna är viktiga tillväxtområden. Men är det så att storstäderna också behöver avlastning? För att nå ökad hållbarhet och samtidigt skapa livskraftigare regioner behöver vi satsa mer på alla typer av städer och samhällen utmed järnvägsnäten. Hur gör vi det?

Storstäder är viktiga tillväxtområden. Det vi bygger behöver tydligare adressera hållbarhetsmålen och inbegripa mer än bara bostäder. Inom projektet och kunskapsprocessen Det Urbana Stationssamhället fördjupas kunskapen om hur städer och samhällen av olika storlek kan bli mer hållbara. Det berör frågor som täthet, tillgänglighet, funktionsblandning, tillgång till samhällsresurser, utrymme för utveckling av ekosystemtjänster och delningsekonomi. Det finns en stor potential att utveckla befintliga städer och samhällen längs järnvägsnätet. Värden i bebyggelse, infrastruktur, natur och kultur, socialt kapital, näringsliv och lokala identiteter är betydande. Projektet har hittills bidragit med kunskapsutveckling kring stadsbyggande genom användning av arbetsmetoder och verktyg som öppnar för samskapande och samverkan. Med en integrerad stads- och transportplanering kan livskraftiga samhällen skapas vilka bidrar till att stärka regionen som helhet och avlasta storstäderna.

Medverkande:
Ann Legeby, Tekn Dr och Forskare, KTH Arkitekturskolan

Anna Johansson, Styrelseordförande, fd Infrastrukturminister, Mistra Urban Futures, Riksdagen

Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionen

Pontus Gunnäs, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Ulf Ranhagen, Tekn Dr, Gästforskare, Prof emeritus, Mistra Urban Futures, KTH, Chalmers

Åsa Lindborg, Stadsarkitekt, Planchef, Stenungsunds Kommun

Frågor?

Ulrica Gustafsson, Eventansvarig, Mistra Urban Futures, 0721-885588, ulrica.gustafsson@chalmers.se

Jenny Sjödin, Kommunikationsansvarig, Mistra Urban Futures, 0723-543559, jenny.sjodin@chalmers.se

Sociala medier 

Twitter: @UrbanFutures_SE & @Arenan2018
Facebook: Mistra Urban Futures Sverige & Västsvenska arenan

Läs mer

Officiella programmet för Almedalen
Västsvenska arenan 

Västsvenska Arenan

Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Strandvägen, H553