(1)

Almedalen 2017

Migration som pågående tillstånd - hur hanterar och planerar städer och samhällen för detta?

Datum: 2/7 2017
Tid: 16:30–17:30
Plats: Västsvenska arenan, Strandvägen H528

 

Migration som pågående tillstånd

Migration som pågående tillstånd

Posted by Västsvenska Arenan on Sunday, July 2, 2017

 

Beskrivning av samhällsfrågan

2015 tog Sverige emot ett mycket stort antal människor på flykt och samhället mobiliserade på bred front. Hur nyttjar vi dessa erfarenheter i vårt långsiktiga arbete? Vad säger forskningen om migration i ett större perspektiv?

Utökad beskrivning av samhällsfrågan

2015 var ett exceptionellt år. Etablerade strukturer räckte inte till för att hantera den akuta situationen. Offentlig och privat sektor kraftsamlade ihop med civilsamhället för att kunna ta emot människor som kom till Sverige i behov av skydd. 

Men migration kommer alltid att finnas. Vi samtalar med en forskare som pratar om befolkningsrörelser i ett historiskt och globalt perspektiv, och om hur vi kan förstå pågående migrationsströmmar. Vi lyssnar till erfarenheter från Göteborgs Stad och får också ta del av SKL´s reflektioner kring människors integration i Sverige. Hur ska vi tänka för att kunna planera städer och samhällen utifrån att migration är ett pågående tillstånd? Hur arbetar vi vidare för att nyttja erfarenheterna från det akuta läget till att tänka mer långsiktigt? I detta seminarium försöker vi ta lärdom av varandra och samtala om hur vi rustar våra städer och samhällen utifrån migrationens förutsättningar idag och i framtiden. 

Moderator

Margareta Forsberg, PhD, Ledare Göteborgsplattformen Mistra Urban Futures 

Medverkande

Erica Righard, Docent, lektor vid Institutionen för socialt arbete och forskare på MIM vid Malmö högskola.
Gitte Caous, Stadsdelsdirektör i Östra Göteborg, representant i ledningsgruppen för nyanlända, Göteborgs Stad
Per-Arne Andersson, Chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 

Läs mer i programmet för Almedalen

Kontaktuppgifter

Jan Riise
Engagement manager
Mistra Urban Futures
0708-233377
jan.riise@chalmers.se

Ulrica Gustafsson
Event manager
Mistra Urban Futures
0721-885588
ulrica.gustafsson@chalmers.se

Västsvenska Arenan

Västsvenska Arenan, Strandvägen, H528