(1)

Våga se sanningen - det kostar att klimatanpassa

Vi vet att de klimatförändringar som det pratats länge om är här. Och vi vet att vi måste se till att säkerställa att städer, byggnader och infrastruktur anpassas för att stå emot hoten. Men, vem ska axla utmaningen och vem ska betala? Det och andra klimatanpassningsfrågor diskuteras på seminariet.

Åtgärder för att bygga om befintliga byggnader och infrastruktur i dagens städer är kostnadskrävande. Redan i klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 bedömdes att det behövs mellan 100 och 300 miljoner kronor per år för att se till att rusta inför de klimatförändringar som hotar våra städer. Samtidigt har statens anslag till kommunerna för förebyggande åtgärder nyligen dragits ner från 40 miljoner till 25 miljoner kronor om året. Dessutom råder idag en oklar situation vad gäller vem som har ansvar för finansiering och genomförande - är det kommunen, staten eller fastighetsägarna som har ansvaret? På seminariet diskuterar vi klimathoten och lyfter några möjliga finansieringsmöjligheter för att klimatanpassa våra städer. Är det samhällsekonomiskt lönsamt med klimatanpassning?

Medverkande:

Ann-Louise Hohlfält, ansvarig Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures,
Ulf Moback, Landskapsarkitekt, Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret Strategiska avd.
Staffan Moberg, Jurist, Svensk Försäkring.
Sten Bergström, Professor, SMHI Avd Samhälle och Säkerhet.
Sofia Ahlroth, Miljöekonom, Naturvårdsverket.

Tid: Onsdag 3 juli 9:00-9:45

Plats: Miljöaktuellt Arena, Gotlands museum, Strandgatan 14

Seminariet direktsänds på www.miljoaktuelltarena.se

Missade du seminariet eller vill du se det igen?

 

Mistra Urban Futures anordnar också seminariet "Är nya affärsmodeller bostadsbolagens lösning?", onsdag 3 juli 10:30-11:30

Foto: Region Gotland / Almedalsveckan 2011