Publicerad:

Våga se sanningen – det kostar att klimatanpassa

Klimatförändringarna kommer drabba våra städer i Sverige och runt om i världen. Inom 40 år syns en tydlig ökning av temperaturen enligt SMHI. Men vattnet stiger redan idag, nederbörden ökar och översvämningarna sker allt oftare. Anpassningen till klimatförändringarna bör påbörjas omgående.

Mellan 100 och 300 miljoner kronor per år kostar det att rusta våra städer inför de hotande klimatförändringar enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007. Samtidigt har statens anslag till kommunerna nästan halverats, från 40 miljoner till 25 miljoner. Det är dessutom oklart vem som har ansvaret för genomförandet och finansieringen.

För dig som är intresserad av frågan anordnar Mistra Urban Futures ett seminarium under Almedalsveckan, Hur rustar vi våra städer inför klimatförändringarna? Och vem betalar? En av paneldeltagarna är Ulf Moback, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad.

Ulf Moback, vilken är den största utmaningen med att klimatanpassa våra städer? ”Ansvarsfrågan är viktigast. Att reda ut vem som har ansvaret – staten, kommunerna eller fastighetsägarna? Idag ligger stort ansvar på de enskilda fastighetsägarna och ofta vet de inte ens om det”.

Vilka åtgärder är det som behövs? ”För Göteborg handlar det bland annat om att anpassa reningsverket, vattenintaget behöver byggas om när ett högre hav flyttar saltvattenkilen längre in i älven, dagvattensystemet behöver omdimensioneras och det behövs mer grönska i staden för att skydda mot tropiska nätter. Det behövs 10 miljarder för att säkra så att centrala Göteborg inte svämmar över vid framtida högvatten från havet”.

Vad händer om vi inte klimatanpassar våra städer? ”De som bor eller är verksamma i lågt belägna områden kommer få ta den största smällen. Sysselsättningen kommer att påverkas, många kommer förmodligen flytta på grund av återkommande översvämningar, skadekostnaderna kommer öka och även försäkringspremierna. Det kommer att kosta samhället mycket pengar även om vi inte gör något”.

Varför är det viktigt att lyfta frågan om klimatanpassning under Almedalsveckan? ”Almedalen är ett bra tillfälle att diskutera det här eftersom det så tydligt är en politisk fråga. Drömscenariot är att det tillsättts en Klimat och sårbarhetsutredning fas 2 med fokus på finansiering, ansvar och lagstiftning”.

Välkommen att vara med i diskussionen den 3 juli, kl. 09.00-09.45. Gotlands Museum, Strandgatan 14. Seminariet är en del av Miljöaktuellt Arena och kommer direktsändas på www.miljoaktuelltarena.se.

Läs mer om seminariet

Läs Ulf Mobacks debattartikel i Dagens Arena: Städer måste rustas för klimatförändringar.