Publicerad:

Visioner måste bli till verklighet!

Över 400 personer från kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och intresseorganisationer samlades i Göteborg den 6-8 nov på konferensen Arena Hållbar stad. Nätverkande, tid för samtal och möten genomsyrade konferensen som bjöd på både spännande talare, temasessioner, goda exempel, gemensam körsång, nätverkskavalkad och premiärvisning av Delegationen för hållbara städers film om nio investeringsprojekt.

Regeringen har satsat 350 miljoner på hållbara städer

Under konferensen rapporterades vad regeringens 350 miljoner kronor har satsats på. Goda exempel och projekt från Jönköping, Stockholm, Östersund, Gävle, Malmö, Örebro, Linköping, Växjö, Uppsala, Helsingborg och Göteborg lyftes fram. Projekten har fokuserat på alltifrån större stadsomvandling och visionsarbeten till områden som belysning, trafik, ljud, barn & unga, miljonprogramsområden, ekosystemtjänster, cykelpooler, solceller och biogas. Totalt har 98 projekt fått stöd av Delegationen för hållbara städer.

Så här kommenterar statssekreterare Anders Flanking, Miljödepartementet delegationens arbete:

"Klimatfrågan och att skapa hållbara städer är centrala frågor för regeringen. Jag är oerhört tacksam för det arbete som Delegationen har genomfört, det är ett arbete som har startat och nu måste föras vidare. Arbetet har medfört att det nu finns en förståelse och kunskap om de här frågorna och de myndigheter och organisationer, som Boverket, Naturvårdsverket och VINNOVA, kommer att fortsätta driva frågorna vidare."

Vi måsta kunna trivas i tätheten

David Sim, Gehl Architects pratade om hur de arbetar med människan som utgångspunkt i stadsomvandlingsprojekt. När städer planeras är det viktigt att tänka på olika perspektiv, att utgå från människors ögonhöjd är något som ofta glöms bort. Vi ser och lever inte i städer ovanifrån. David Sim menar också att vi måste kunna trivas i tätheten om vi vill bo i städer. Vi längtar efter kontakt med andra människor och det påverkar vårt beteende.

Det är dags att agera

Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket lyfte arbete med Sveriges 16 miljömållänk till annan webbplats och behovet av genomförandekompetens. Visioner måste bli till verklighet. Katarina Pelin, miljödirektör Malmö stad pekade på vikten av politiska mål och samarbete, det har varit en nyckel till framgång för Malmö. Janna Valik, generaldirektör Boverket menade att medborgarna måste få vara med och bygga den hållbara staden, inte bara tycka till om hur den ska se ut.

Ledamöter gav sin slutsats

Flertalet av Delegationen för hållbara städers ledamöter var på plats och gav sin syn på vad som åstadkommits och vad som behöver göras framöver. Peter Örn, ordförande för Delegationen för hållbara städer påpekade att arbetet med att utveckla hållbara städer måste fortsätta trots att delegationens uppdrag avslutas vid årsskiftet. Hans avslutande råd var; ställ hårda krav på politiker, fortsätt föra dialog, samarbeta över gränser, involvera det civila samhället och barnen, fortsätt vara otåliga men förena det med tålamod och se till att visioner blir verklighet.

Dokumentation

Dokumentation från konferensen kommer att finnas tillgängligt på Arkitekturmuseets portal om hållbara städer, www.hallbarstad.se

Arena hållbar stad var Delegationen för hållbara städers slutkonferens. Arrangörer var även VINNOVA, Naturvårdsverket och Mistra Urban Futures.

Läs mer om Arena hållbar stad

Regeringskansliet
Miljödepartementets blogg
Kvartersliv
Vårt Göteborg
Göteborgs Posten
Miljöaktuellt
Kirans blogg
Radar arkitektur och plannering
Miljömagasinet
Global utmaning
Delegationen för hållbara städer