Publicerad:

 

Pressmeddelande: Almedalen 3 juli 2013

Städer behöver rustas för att klara klimatförändringarna

- Vem har ansvaret? Och hur ska det finansieras?

Vem ska betala för att bygga om hus och vägar i våra städer? Är det kommunerna, staten eller fastighetsägarna som har ansvaret? Det finns ett starkt behov av att förtydliga finansiering och ansvar för att klimatanpassa våra städer. Det fastlägger idag Ulf Moback, Göteborgs stad, på ett seminarium arrangerat av Mistra Urban Futures.

Det alltmer extrema vädret med temperaturhöjningar, ökat antal skyfall och förhöjda havsvattennivåer innebär att vi måste rusta våra städer för att stå pall. Men de förebyggande åtgärder som krävs är mycket kostnadskrävande. Dessutom är det inte tydligt uttalat vem som har ansvar för finansiering och genomförande av klimatanpassningsåtgärder. Fastighetsägare, kommun eller stat?

Vid planering av nybyggnation säger lagstiftningen att mark- och grundläggningsförhållanden särskilt måste beaktas, så att vi inte bygger i utsatta områden. Men det finns inte några lagar som på motsvarande sätt reglerar redan befintliga byggnader.

Redan klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 bedömde att det krävs mellan 100 och 300 miljoner kronor per år för att rusta våra svenska städer. Trots det har statens anslag till kommunerna för förebyggande åtgärder nyligen dragits ner från 40 miljoner till 25 miljoner kronor per år.

Behövs det kanske en ny klimat- och sårbarhetsutredning? Borde det göras en uppföljning av vad som hänt under de tio år som gått?  Det och andra frågor i ämnet diskuteras idag på seminariet med rubriken ”Hur rustar vi våra städer för klimatförändringarna? Och vem betalar?” där även Sten Bergström, SMHI, Sofia Ahlroth, Naturvårdsverket och Staffan Moberg, Svensk Försäkring deltar.

För mer information, kontakta:

Susanne Björklund, kommunikationsansvarig Mistra Urban Futures

0708-642780, susanne.bjorklund@chalmers.se