(1)

Barns och ungas livsvillkor i Malmö

Datum: Fredagen den 22 november 

Tid: 8.30-11.30 

Plats: Lokal: "Stortorget", Stadskontoret Adress: August Palms Plats 1 

Program 22 november

8:30 - 09:00 KAFFE 

09:00-09:15 lntroduktion Jennie Ström, Malmö stad & Erica Righard, Malmö universitet 

09:15-09:45 Ekonomiskt utsatta familjer & den svenska familjepolitiken Tapio Salonen 

09:45- 10:15 Hemlösa barns vardagsliv utifrån ett rättighetsperspektiv Annelie Björkhagen Turesson 

10:15-10:30 BENSTRÄCKARE 

10:30-11:00 Brandväggsprincipen - att säkerställa papperslösa barn och ungas rättigheter i Malmö Jacob Lind & Hanna Scott 

11:00-11:30 Barns och ungas livsvillkor i Malmö. Paneldiskussion med Tapio Salonen, Anneli Björkhagen Turesson & Jacob Lind 

Moderator: Anne Harju Malmo Universitet & Jonas Sjolander Malmö Stad

Anmälan dig här senast: 14 november

Kontakt: jennie.strom@malmo.se, 0723-70 98 67 

Presentatörer: 

Annelie Björkhagen Turesson är universitetslektor i socialt arbete vid Malmö universitet och även forsknings- och utvecklingskoordinator i Malmö stad. Har tidigare lång erfarenhet av socialt arbete i praktiken. 
Jacob Lind är doktorand i IMER vid Malmö universitet. Hans forskningsprojekt handlar om barn och familjers vardagserfarenheter i papperslöshet och forsöker förstå deras berättelser i ljuset av de centrala politiska processer som paåverkar deras tillvaro. 
Hanna Scott är doktorand i välfardsrätt vid Linköpings universitet. Hon påbörjar under hösten ett forskningsprojekt finansierat av Brottsoffermyndigheten som handlar om brottsutsatthet bland ensamkommande unga utan papper. F.n. tjänstledig från sin roll som jurist vid Unga forum, Skåne stadsmission där hon de senaste fyra åren arbetat med råd och stöd till barn och unga på flykt. 
Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskningsområde sträcker sig från fattigdom till aktuella frågor om bostad som rättighet. Under 2000-talet har han tillsammans med Rädda Barnen genomfört årliga studier om barnfattigdom i Sverige. 
Om du vill läsa mer: 
Harju, Anne och Jonas Sjölander (2019). Drömmar och röster - en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö. Malmö: Malmö universitet. 
Salonen, Tapio (2019) 'Välfärd - inte för alla 2019. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för familjer i ekonomisk utsatthet'. Stockholm: Rädda Barnen.

Arrangör: 
Mistra Urban Futures skaneplattform (SKLIP), i samarbete med Malmö stad och Malmö universitet 

Photo: Stephen Baker Unsplash.com 

 

Logotyper Malmö stad och Malmö universitet

August Palms plats 1, Malmö