(1)

FUNKTEK - Hur kan medskapande museiutveckling bidra till mer demokratiska städer?

Ett Mistra Urban Futures seminarium

Välkommen på seminarium där vi berättar om utvecklingen av Göteborgs Stadsmuseum och dess verksamhet inom stadsutveckling såsom stadsvandringar och Urbanum kopplat till projektet FUNKTEK.

Vi presenterar vad vi gjort under det första året av tre, delar med oss av våra metoder och erfarenheter. Vi bjuder även på en översikt av forskningen i andra projekt som arbetar inom fältet funktionsvariation, kultur, stadsutveckling och teknik.
 
Datum: Onsdag den 3 december 2014
Tid: kl 13-15
Plats: Mistra Urban Futures, Läraregatan 3, Göteborg.
Anmäl dig senast 1 december 2014

Bakgrund

Samverkansprojektet FUNKTEK – medskapande museiutveckling, har som huvudsakligt syfte att testa och utveckla nya former för medskapande och deltagarkulturella upplevelser genom innovativ användning av teknik. Vi frågar oss: Hur kan ny teknik göra museiupplevelser och möjligheterna till medskapande mer demokratiska? Kan vi på så sätt undvika särspår för människor med olika funktionsvariationer eller människor som verksamheten sätter språkliga eller intellektuella hinder för? Och i ett större perspektiv: Hur kan dessa möjligheter bidra till en hållbar stadsutveckling och mer demokratiska städer?

Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och pågår under 2014-2016. Partners är Göteborgs Stadsmuseum, Utopias, Interactive Institute, Riksutställningar och Mistra Urban Futures.

Läs mer om projektet på: www.funktek.se

Frågor? Kontakta Per Myrén, samordnare för Mistra Urban Futures medverkan i FUNKTEK, persmmyren@gmail.com, 0709 692452

Varmt välkomna!