(1)

Workshop: Hur blir renoveringar mer socialt hållbara? Erfarenheter från Malmö och Helsingborg

Välkomna till en heldag där vi diskuterar hållbarhet inom renoveringsprocesser. Vad har vi lärt oss och hur ser vi till så vi tar tillvara på erfarenheterna? Syftet med workshopen är dels att presentera och diskutera resultat från pågående forskning om renoveringsprocesser, men också att hitta former för samarbete mellan forskning och praktik. 

Tid: 25 september kl 9-15
Plats: Malmö Universitet, Niagara. Samling vid receptionen.
För vem:  Praktiker från fastighetsbranschen och kommun samt forskare
Arrangör: Enheten för Fastighetsvetenskap Urbana Studier Malmö Universitet

Preliminärt program

kl. 9-12: Forskning på gång
Presentation av forskningsprojekt, gemensamma med HSB Öresund, Helsingborgshem och Helsingborgs stad. Presentationerna innehåller:

  • Ribershus; renoveringen av en funkisklenod
  • Erfarenheter av dialog och ledarskap under renoveringar
  • Flyttmönster i samband med renoveringar – exit, voice and loyalty

kl. 12-13: Gemensam lunch

kl. 13-15: Hur tar vi nästa steg?
Samarbete mellan akademi och näringsliv och offentliga aktörer är något som ofta efterfrågas, men är svårare att genomföra i praktiken. Hur gör vi forskningen mer relevant för praktiker? Syftet med eftermiddagen är att försöka ta fram exempel på verktyg och arbetsformer som kan fungera som länkar mellan olika aktörer. Forskare presenterar exempel på hur samverkan kan se ut och vi diskuterar bland annat

  • Fallstudier för undervisning och fortbildning
  • Exempel på rapporter som riktar sig till omgivande samhället

Registrering

Vi bjuder på fika och lunch till alla anmälda. Anmäl dig senast den 15 september. För frågor kontakta Ju Liu (ju.liu@mau.se) eller Helena Bohman (helena.bohman@mau.se)

Anmäl dig här

Filer

  • Workshop om Socialt Hållbara Renoveringsprocesser
    Inbjudan

Malmö Universitet, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Malmö Universitet