(1)

Slutseminarium

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Urbaniseringen och förtätningen av svenska städer har lett till en fragmentering och minskning av urban grönska under de senaste årtiondena. Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv får den lätt stryka på foten när städer förtätas eller trafikinfrastruktur byggs om. Det finns därför ett stort behov att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga tjänster, så som biologisk mångfald, klimatreglering, luft- och vattenrening, markstabilisering, bullerdämpning, rekreation och välbefinnande; så kallade ekosystemtjänster. 

En forskargrupp vid Göteborgs Universitet, Chalmers, Högskolan i Gävle och Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med Park- och naturförvaltningen i Göteborg samt Trafikverket har under 2013-2016 arbetat integrerat med att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och samlad bedömning av den urbana grönskans ekosystemtjänster. Forskningsprojektet har finansierats av Formas, Trafikverket och Mistra Urban Futures.

Med detta seminarium presenterar vi de viktigaste resultaten från forskningsprojektet ”Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”. 

Tid: 28 november kl 12.00-17.00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A, Göteborg 
Anmälan: senast fredagen den 11 november
Frågor: Jenny Klingberg, jenny.klingberg@gvc.gu.se eller Yvonne Andersson-Sköld, yvonne.andersson-skold@gu.se

Program

12:00-12:50     Lunch

13:00     Introduktion och bakgrund till projektet 
– Håkan Pleijel och Sofia Thorsson, Göteborgs universitet

13:15    Beskrivning av fallstudieområden och kartläggning av stadens grönska 
– Bengt Gunnarsson och Fredrik Lindberg, Göteborgs universitet

13:30    Redovisning av resultat från projektets delstudier om grönskans betydelse för:
Biologisk mångfald – Bengt Gunnarsson, Göteborgs universitet
Stadens klimat – Sofia Thorsson, Göteborgs universitet
Luftkvalitet – Jenny Klingberg, Göteborgs universitet
Bullerdämpning – Pontus Thorsson, Chalmers tekniska högskola
Rekreation och välbefinnande – Åsa Ode Sang, Sveriges lantbruksuniversitet

14:30     Tid för frågor

14:45    Fikapaus

15:15    Samlad bedömning och värdering av ekosystemtjänster av urban grönska 
– Yvonne Andersson-Sköld, Göteborgs universitet

15:45     Reflektioner från Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad 
– Ingela Gustafsson 

16:00     Reflektioner från Trafikverket 
– Kajsa Ström

16:15     Tid för frågor och avslutande diskussion
    – Moderator Håkan Pleijel, Göteborgs universitet

16:45     Avslutning

Vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe. 

Välkommen! 

Sofia Thorsson och projektgruppen i samverkan med Mistra Urban Futures 

Filer

  • Presentation Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska