(1)

Urban Lunch-time 30 september

Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun 
 

Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser, och andra sidor av detta begrepp. Inom den akademiska litteraturen pågår en problematiserande diskussion, men den syns inte lika tydligt i resten av samhället. 

I samband med arbetet med att utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer i de sex städerna Malmö, Lund, Göteborg, Borås, Stockholm och Kiruna, har forskare tillsammans med kommun- och näringslivsrepresentanter identifierat ett behov av ett forskningsbaserat och tydligt kunskapsstöd för städernas utveckling kopplat till urbana miljöer. Det saknas ett samtida, utbildande, framåtblickande material, med ett kritiskt förhållningssätt, som erbjuder olika perspektiv och som kan problematisera och diskutera utvecklingen.  

Vid detta Urban Lunch-time presenteras antologin Innovation och stadsutveckling – en forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun, och redaktörerna och författarna diskuterar innehållet tillsammans med praktiker.   

Antologi innovation och stadsutveckling
Antologi kring innovation och stadsutveckling

Datum: Måndag den 30 september 2019
Tid:11.30-13.00 inklusive en vegetarisk wrap
Plats: Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg 

Nå antologin via denna länk eller under fliken Publikationer på vår webb. 

Medverkar gör kapitelförfattaren Sara Brorström, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet; redaktörerna Christian Jensen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Jessica Algehed, FOG Innovation.

Modererar samtalet gör Jenny Lööf, RISE stadsutveckling, som också är en av redaktörerna till antologin.

Filer

  • Sara Brorström Urban Lunch-time 30 september book release and chapter PP PDF

Stora Badhusgatan 2B, Göteborg