Publicerad:

Ny koordinator och projektledare för noden i Stockholm

Sofie Iveroth Pandis

Sofie Pandis Iveroth är ny koordinator och projektledare för Stockholmsnoden inom Mistra Urban Futures. Utöver detta är hon projektledare för Innovationsplattform Hållbara Stockholm på exploateringskontoret i Stockholms kommun med fokus på hållbar stadsutveckling. I sin roll driver och ansvarar Sofie för kontorets innovationsuppdrag och utvecklar strategier och verktyg för ledning och uppföljning av hållbarhetsmål.

Sofie verkar aktivt för uppskalning av innovativa lösningar, av såväl organisatorisk som teknisk karaktär, Norra Djurgårdsstadens (NDS) Hållbarhetsportal är ett system där Sofie i samarbete med NDS driver processen för att skala upp systemet för alla stadsutvecklingsprojekt i Stockholms stad. Allt i syfte att driva Hållbar stadsutveckling ett steg längre.

I grunden är Sofie civilingenjör i miljö och kemiteknik, och grundskolelärare i de naturvetenskapliga ämnena. I juni 2014 disputerade Sofie vid KTH med sin avhandling ”Industrial ecology for sustainable urban development- the case of Hammarby Sjöstad” som inriktar sig på hållbar stadsplanering med utgångspunkt från industriell ekologi. Ett arbete som resulterat i ett flertal rapporter och en rad publikationer i topprankade internationella vetenskapliga tidskrifter, som exempelvis Environment, Development and Sustainability, Journal of Cleaner Production och Energy Policy.