(1)

Hållbar samhällsplanering i klassrummet

I denna nätverksträff med LärSUD får du följa en niondeklass i en workshop när de agerar samhällsplanerare för hållbart resande i regionen. Workshopen baseras på ett pedagogiskt material ”Västsverige växer” framtaget av GR Utbildning.

Materialet kopplar an till LGR 11 och GY11 (SO-och NO- ämnena, svenska och matematik). Docent Marie Thynell inleder passet med att prata om olika aspekter av hållbart resande – Vad är hållbara transporter? Vad ser vi för trender globalt? Deltagande klass är 9C från Montessoriskolan Elysseum tillsammans med lärare Karin Wikström. Andréa Kihl, GR, processleder workshopen med eleverna. 
 

Från nätverksträffen i onsdags
Marie Thynell vid nätverksträffen

Workshopens upplägg: 
I del 1 får eleverna leva sig in i karaktärer som bor på olika platser i regionen och sedan utifrån givna förutsättningar analysera resandet ur några olika aspekter: tid, pengar och koldioxidutsläpp. I del 2 får de arbeta fram egna lösningar av vilken infrastruktur som bör byggas/vad de vill förändra för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer och för miljön. Elevernas idéer sammanställs och presenteras under senvåren för regionens politiker inom miljö och samhällsbyggnad – ett sätt för eleverna att påverka framtidens samhällsplanering.

GR erbjuder flera kostnadsfria workshops under vårterminen – något för din skola?

Kontakta andrea.kihl@goteborgsregionen.se. Kika in på www.vsvskola.se för mer info och intressanta övningar att använda i klassrummet

Sustainable development goal 11

VAR OCH NÄR? 

Datum: 12 april
Tid: kl. 9.00-11.30 inklusive fikapaus och mingel 
Plats: Sprängkullsgatan 19, plan 2, Sal B210  (Göteborgs universitet) 

FÖR VEM? 
Denna träff riktar sig främst till lärare, pedagoger och skolledare på grundskola och gymnasium men även andra som är intresserade av lärande för hållbar utveckling.  

ANMÄLAN: Anmäl dig här senast fredagen den 5 april  
kontakta andrea.kihl@goteborgsregionen.se för mer information.

ARRANGÖR:
Mistra Urban Futures i samarbete med Göteborgs centrum för hållbar utveckling - GMV, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och GR Utbildning.

Nätverket för lärande om hållbara städer och regioner (Lär-SUD) är ett nätverk av lärare, pedagoger och akademiker som är intresserade av forskning om och fortbildning inom hållbar stadsutveckling. Syftet är bland annat att bidra till tätare kontakter mellan lärare, pedagoger och forskare och att bidra till stärkt forskning och undervisning om hållbar stadsutveckling.

Photo: Moshphoto/GR:s bildarkiv

Filer

  • Hållbar samhällsplanering i klassrummet 190412 Referat PDF