(1)

Inspirationsdag kring genus och intersektionalitet

Välkommen att delta i en inspirationsdag fylld med intryck och konkreta exempel för hur en kan inkorporera och tänka kring genus, intersektionalitet, makt och normkreativ innovation. Inspirationsdagen ska ses som ett startskott för en fördjupad diskussion rörande dessa frågor, men också som ett tillfälle att hämta inspiration och lära sig utav varandra. Syftet med dagen är dels att få en grundläggande förståelse för vikten av ett intersektionellt perspektiv inom Mistra Urban Futures ramverk Realising Just Cities men också bidra med praktiska exemplen, verktyg och metoder för att kunna förankra vision till handling.

Tid & plats

När: Onsdag 17 januari 2018, 9.00-12:00
Var: Chalmers Conference Centre, lokal Scania, Chalmersplatsen 1, Göteborg (Närmaste hållplats Chalmers)

Talare

Lena Martinsson

Lena Martinsson 

Lena Martinsson är professor i genusvetenskap och docent i etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper i Göteborg. Hon har ett stort intresse för queer teori och intersektionalitetsperspektiv. Ett återkommande tema i hennes forskning är vad jämställdhetsnormer, värdegrundsarbete och mångfaldssatsningar gör. Vad skapar de för förståelser av olikhet? Vad görs till normalt och riktigt? Vad och vem utesluts? #metoo - vad gör jämställdhetsnormer, värdegrundsarbete och mångfaldssatsningar?

Aleksandra Drecun

Aleksandra Drecun

Aleksandra Drecun, Belgrad, är initiativtagare och ordförande i Intersection, en action-tank som ägnar sig åt att föra vetenskap och samhälle närmare varandra. Intersection initierar och stimulerar forskning och dialog om samhällsutmaningar, och främjar diskussion och medskapande i processer inom ansvarsfull forskning och innovation (RRI). Aleksandra är medlem i ‘Helsinki Group’, som är rådgivare till Kommissionen i frågor om genus och forskning, och i två kommittéer inom Horisont 2020-programmet, dels den sk ’Strategiska konfigurationen för vetenskap och samhälle’, dels programkommittén för ’inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen’.

Marcus Jahnke

Marcus Jahnke 

Innovation handlar om att göra saker på ett nytt sätt och att utmana normer och beteenden. Normkreativitet bygger på en medvetenhet om att normer och värderingar kan begränsa och diskriminera. På uppdrag av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har Marcus Jahnke tillsammans med Marina Alves (ArkDes), Karin Ehrnberger (KTH) och Åsa Wikberg Nilsson (LTU) utvecklat NOVA, ett verktyg för normkreativ innovation. NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Bilder från dagen

Alla bilder är fria att använda så länge man anger Mistra Urban Futures som källa. (CC BY 3.0)

genderday

Filer

Chalmers

Chalmers Conference Center Johanneberg