(1)

Urban Lunch-time: Storstädernas jämlikhetsarbete – hur ser det ut?

Stockholm, Göteborg och Malmö har under 2010-talet arbetat fokuserat med jämlikhetsfrågorna på delvis lika, delvis lite olika sätt, men med den gemensamma målsättningen att minska skillnaderna människorna emellan i städerna. I en utvärdering som Mistra Urban Futures har finansierat, har städernas arbete studerats. Vilka erfarenheter har gjorts i städerna och hur ser jämlikhetsarbetet ut när det är som mest framgångsrikt? Vilka lärdomar kan inspirera andra kommuner eller regioner till liknande satsningar? 

Datum: Onsdag 11 december

Tid: kl. 11:30 till 13:00 (inklusive vegetarisk lunch från kl. 12:20)

Observera platsen: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg 

Studien presenteras av Joakim Forsemalm, docent i etnologi vid Radar arkitektur & planering, som har genomfört arbetet och efteråt diskuteras slutsatserna av en panel med representanter för de tre städerna. 

Se kort intervju med Joakim Forsemalm, etnolog Radar arkitektur & planering, och den längre sessioner med inbjudna representanter från Malmö, Göteborg och Stockholm nedan. 

Det korta klippet är 2 minuter långt och seminariet är omkring 48 minuter. 


Panelmedverkande: 
Heidi Englund, Mänskliga rättigheter - strateg på stadsledningskontoret i Stockholm, utvecklar stadens arbete med att implementera Agenda 2030. 
Tom Roodro, Projektledare för utveckling av de globala målen för hållbar utveckling, Stadskontoret Malmö Stad.
Ritva Gonzales, Verksamhetschef, Social utveckling/Jämlikt Göteborg, Göteborg stad.

Rapporten om Storstädernas jämlikhetsarbete av Joakim Forsemalm finns här för nedladdning.

Anmäl dig till Urban Lunch-time den 11 december här

Om du vill bli inbjuden till Mistra Urban Futures kommande events, klicka här. Får du redan inbjudningar till din epost behöver du inte klicka. 

 

Filer

  • Storstädernas jämlikhetsarbete PPT (PDF)

Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Göteborg