Urban Lunch-time 

Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa 

Datum: Onsdag 22 mars
Tid: 11.30 - 13.00 (enkel vegetarisk lunch från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Anmälan: Senast 16 mars 

Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa

I november avslutades SEiSMiC, Social Engagement in Science, Mutual learning in Cities. Detta treåriga EU-projekt hade som målsättning att kartlägga urbana utmaningar i Europa, och att undersöka om sociala innovationer kan möta dessa utmaningar. Under seminariet kommer Joakim Forsemalm och Karl Palmås att diskutera lärdomar från projektet.

Talare

Joakim Forsemalm är doktor i Etnologi, verksam vid Radar arkitektur & planering i Göteborg

Karl Palmås är docent vid avdelningen Science, Technology and Society vid Chalmers tekniska högskola.

Om projektet SEiSMiC

Frågor? 

Ulrica Gustafsson, eventansvarig, ulrica.gustafsson@chalmers.se, telefon 0721 88 55 88

 

Filer

  • Presentation SEiSMiC - Urbana utmaningar och sociala innovationer i Europa
  • The SEiSMiC practice-based guide to establishing national stakeholder networks for urban challenges
  • Streetsmarts A teacher’s guide on urban challenges and resilient cities