Storstädernas jämlikhetsarbete

Forsemalm, J. (2019) Storstädernas jämlikhetsarbete. Mistra Urban Futures Report 2019:5

Platform
Göteborg
Publication type
Rapport/Paper/Working paper/Brief
Projects
Storstädernas jämlikhetsarbete
Author(s)
Joakim Forsemalm
Published year

 

Abstract

I slutet av 2018 fick Radar arkitektur & planering AB i uppdrag av Mistra Urban Futures att för städerna Stockholm, Göteborg och Malmös räkning genomföra en jämförande studie av jämlikhetsarbetet i städerna. Uppdraget har genomförts under 2019 i samarbete mellan de beställande städerna och Joakim Forsemalm, docent i Etnologi.

Bakgrunden till städernas respektive arbete är den paradox att välståndet i Sverige hela tiden ökar generellt, men att skillnaderna mellan människor samtidigt växer. Allra tydligast blir detta i folkhälsostatistiken: bland annat kan det skilja upp mot nio år i medellivslängd inom städerna. Utifrån tydliga dataunderlag som visar hur skillnaderna är geografiskt lokaliserade till särskilda platser i staden, har Stockholm, Göteborg och Malmö valt delvis lika, delvis olika sätt att organisera
sitt jämlikhetsarbete.
Studien har genomförts utifrån kvalitativa metoder och det material som diskuteras i denna rapport består huvudsakligen av intervjuer med nyckelpersoner i de tre städerna samt tre workshopar om lika många utvalda exempel på det praktiska genomförandet av jämlikhetsarbetet. Det är de tre storstädernas processer som är i fokus, men utblickar har också gjorts mot andra liknande arbeten, då främst på regional och nationell nivå.

Det teoretiska synfält som anlagts för att diskutera det insamlade materialet handlar om kunskap och lärande, eftersom en avgörande ingång i städernas jämlikhetsarbete har varit att på nya sätt samverka och samarbeta kring kunskap.
Övergripande slutsatser är att ett framgångsrikt jämlikhetsarbete bygger påutvecklade och fördjupade kunskapsrelationer mellan forskning och praktik, att ett brett och aktivt ägarskap är viktig för ett långsiktigt och uthålligt förändringsarbete
samt att utvecklandet av samverkanskompetens är nödvändigt för att kunna arbeta så förvaltningsövergripande som krävs för att hantera de komplexa utmaningar som är ojämlikhet i storstäderna.

 

 

 

 

Related publications