(1)

Hållbara bostäder för seniorer

Slutkonferens för projekt DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer

 

Välkommen till en dag med kunskaper från forskning och praktik kring hur man kan skapa hållbara bostäder för seniorer. Forskningsprojektet DIABAHS har pågått i drygt två år utifrån syftet att undersöka vad hållbara
bostäder för seniorer handlar om ur olika perspektiv samt betydelsen av samarbete och dialog.

Nybyggda bostäder erbjuder visserligen god fysisk tillgänglighet men vilka andra kvaliteter behövs för att skapa en långsiktigt hållbar boendemiljö? Vilka väljer att flytta in till bostäder som är öronmärkta för seniorer?

De fastighetsägare, arkitekter, kommunala tjänstemän och pensionärer som har medverkat i DIABAHS kommer att berätta om sina lärdomar under dagen. Projektet bygger på följeforskning som beskriver hur det som var planerat från början förändrades över tid. Blev det som det var tänkt på planerings- och ritbordet eller på något annat vis?

Ta del av solskenshistorier om hur negativa attityder kring ett boende vänds till positiva, vad som uppfattas som viktiga kvaliteter i bostaden och hur stat och kommun kan bidra till att skapa goda förutsättningar för bostäder till
seniorer.

TID OCH PLATS

Onsdag 15 maj 2019 kl. 09.30 –16.00.

Registrering och kaffe från 09.00.

Plats: Elite Park Avenue konferens.

AVGIFT 1 400 kr exkl moms för anställda i GR:s medlemskommuner och
1 650 exkl. moms för övriga.
I avgiften ingår fika och förtäring under dagen.

Medverkar du i projekt DIABAHS är det ingen avgift, uppge detta vid anmälan.

Är du osäker kontakta projektledningen.

ANMÄLAN Anmälan görs direkt genom att klicka här

Vid frågor kring anmälan kontakta kurs@goteborgsregionen.se.

Sista anmälningsdag: 23 april 2019.

Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

MÅLGRUPP
Fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, förtroendevalda, samhällsplanerare, äldreomsorgschefer, pensionärsorganisationer
och övriga som är intresserade av ämnet bostäder för seniorer.

Mer info: 
Karin Westberg, tel. 031-335 53 88,
karin.westberg@goteborgsregionen.se

Lisbeth Lindahl, tel. 031-335 51 79,
lisbeth.lindahl@goteborgsregionen.se

Läs det fullständiga programmet nedan (ladda ner fil). Ta del av dokumentation nedan.

Mistra Urban Futures projekt –  DIABAHS (Dialog Bygg
Hållbart för Seniorer) hölls den 15 maj:  en välbesökt slutkonferens på
temat dialoger kring hållbara bostäder för seniorer.  Under dagen presenterades preliminära resultat, goda exempel från Västsverige lyftes och dagen innehöll även internationella utblickar på temat. 

Klokboken för seniorbostäder lanserades – en digital webbsida med inspiration till alla som vill veta mer eller planera och bygga fler bostäder för målgruppen. Ta del av klokboken här.

Arrangörer var: Chalmers & Göteborgsregionen och Mistra Urban Futures.  Samarbetspartners som står bakom är också: Göteborgs stad, CMB och Formas.

Filer

  • Slutkonferens 15 maj Program Bygga hållbart för seniorer
  • Konferensdokumentation DIABAHS 15 maj PDF

Kungsportsavenyn 36, 411 36 Göteborg